Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2015.05.06

W Jarosławiu o „Sokole”

Na zaproszenie mgr Joanny Potaczek – koordynatora Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, nasza delegacja wzięła udział w promocji książki dr Agnieszki Mirkiewicz (Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego) pt. „Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862-1939)”, oraz w wykładach na tematy:

- „Dzieje sokolstwa słowiańskiego”,

- „Towarzystwo Gimnastyczne w Jarosławiu 1889-1947”.

 

Spotkanie otworzył prof. nadzw. dr hab. dr h. c. Wacław Wierzbieniec, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

 

Po wyczerpaniu w/w programu, głos zabrał dh Kazimierz Cetnarski z Gniazda „Sokoła” w Rymanowie oraz dh Bronisław Kielar przedstawiciel Gniazda sanockiego.

 

Sanok reprezentowali: Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Zdzisław Skrzypczyk, Henryk Sobolak, Jerzy Robel.

 

Dr Agnieszka Mirkiewicz przekazała nam egzemplarz promowanej książki.

 

Moim zdaniem, jest to książka zasługująca na uwagę.

Zawiera bowiem wiele informacji trudno do tej pory dostępnych, na temat Gniazd sokolich u naszych sąsiadów.

 

Po kilkudziesięciu latach zakazu działalności „Sokoła” w Polsce, są kłopoty ze zdobyciem wielu dokumentów.

Zdobycie informacji o działalności Gniazd sokolich w krajach sąsiednich jest jeszcze trudniejsze.

Bronisław Kielar

http://file:///C:/Users/Kielar/Desktop/3219-sokol.htm