Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.05.05

Plan na 2019 r.

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz druhny i druhów Sokołów, a także Sympatyków Sokoła na zajęcia organizowane co tydzień:

      1. czwartek, godz. 1530 – turniej strzelecki – Dom Sokoła –Oranżeria,

      2. piątek, godz. 1800 – rozgrywki tenisa stołowego – w SP-3 przy ul. Stróżowskiej 4,

      3. sobota, godz. 1030 – rozgrywki tenisa stołowego – Oranżeria.

 

 

1. Konkursy

            1. Wojciech Korfanty (1873-1939) – odbył się w piątek, 15 marca 2019 r. 

 Konkurs 28

pod hasłem:

„Wojciech Korfanty – Bojownik o Polskość Śląska”

Odpowiedzialny: dh Zdzisław Skrzypczyk

Konkurs 28 przeprowadziliśmy w piątek, 15.03.2019 r. o godz. 1200 w Oranżerii – Dom Sokoła.

W konkursie udział wzięło 19 uczniów, w tym 10 ze szkół ponadpodstawowych i 9 ze szkół podstawowych powiatu sanockiego. Wyniki ogłosiliśmy w piątek, 22.03.2019 r.   o godz. 1200 – Dom Sokoła.

Zwycięzcy otrzymali w dniu 22.03.2019 r.: dyplomy (6 pierwszych miejsc x 2), medale (3 pierwsze miejsca x 2), nagrody pieniężne (I-90, II-70, III-50, IV-VI-30) x 2.

Dziękujemy bardzo nauczycielom-opiekunom, którzy pomagali w przygotowaniu do konkursu. Dziękujemy dyrektorom szkól, którzy pozwolili na udział w konkursie.

W uroczystości uczestniczyli druhowie: Zdzisław Skrzypczyk, Paweł Sebastiański, Bronisław Kielaar.

Wyniki Konkursu 28

REGULAMIN – Korfanty

 

            2. 130. Rocznica utworzenia sanockiego „Sokoła” – piątek, 29 marca 2019 r. – godz. 1200 – Dom Sokoła – Oranżeria.

Uczestnicy Konkursu 30

Zdjęcia

Regulamin Konkursu 30.pdf

 

           3. „Wiersze patriotyczne” – piątek, 7 czerwca 2019 r. – godz. 1000 – Dom Sokoła

Regulamin i Karta zgłoszenia Konkursu 31.pdf

 

2. Spotkanie Opłatkowe – sobota, 12 stycznia 2019 r. – godz. 1400

SPRAWOZDANIE–Opłatek

 

3. Turniej noworoczny–piłka nożna do 16 lat –sobota, 9 lutego 2019 r.– godz. 900 –I LO

                      Wyniki-turniej-noworoczny-w-pilke-nozna-o-puchar-sokola-

 

4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze „Sokoła” – piątek, 22 marca 2019 r. – 1530 – Oranżeria

2018-protokół-walne.pdf

 

5. Trójbój obronny – sobota, 18 maja 2019 r. – godz. 1000 – Stadion „Wierchy” w Sanoku, ul. Żwirki i Wigury 10

Regulamin trójboju obronnego i Karta zgłoszenia

 

6. Jubileusz 130. lecia sanockiego „Sokoła” – sobota, 29 czerwca 2019 r. – godz. 1000

2009 – 120-lat-sanockiego-sokola-

2014 – 125-lecie-tg-sokol-w-sanoku

 

7. „XIV. Bieg Sokoli-Niepodległościowy” – sobota, 9 listopada 2019 r. – godz. 1200 – Dom Sokoła

 

 

 

Regulaminy:

1.1.

Regulamin

Powiatowego Konkursu Historycznego (28)

pod hasłem:

„Wojciech Korfanty

– Bojownik o Polskość Śląska”

 

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • przypomnienie postaci Wojciecha Korfantego,
 • popularyzowanie wiedzy historycznej dotyczącej walki o niepodległość Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży: 6, 7, 8 kl. SP (3 kl. Gimn.) i szkół ponadpodstawowych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • tematyka konkursu dotyczy życia i działalności Wojciecha Korfantego,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do poniedziałku,

11.03.2019 r., na adres: sokol@sokolsanok.pl

lub TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok.

5. Termin: konkurs odbędzie się w piątek, 15.03.2019 r. o godz. 1200

w Domu Sokoła (Oranżeria sokola) w Sanoku, ul. Mickiewicza 13.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 1150.

6. Nagrody:  dyplomy, upominki (I-VI m.).

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organiza-tora.

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Wojciecha Korfantego:

 • źródła ogólnodostępne

10. Uwagi dodatkowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobo-wych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

     DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Odpowiedzialny:  Zdzisław Skrzypczyk                            

W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku: Bronisław Kielar

 

Karta zgłoszenia

do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem:

„Wojciech Korfanty – Bojownik o Polskość Śląska”

 

1.Imiona i nazwiska uczestników:

 1. ……………………………………………………………………...................................................................
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….………..

3. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….……..

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.               

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ……………………………

 

4.

                                                                                               Sanok, styczeń 2019 r.

Regulamin

Sokolich Zawodów w „Trójboju obronnym”

organizowanych ku pamięci pobytu

kpt. Józefa Hallera w Sanoku we wrześniu 1914 r.

 

1. Cel zawodów

 • Sprawdzenie umiejętności biegowych, strzeleckich i rzutu granatem,

Druhen i Druhów Sokołów.

 • Przypomnienie o pobycie kpt. Józefa Hallera w Sanoku we wrześniu 1914 r.

2. Organizator

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

Adres: ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok, tel.: 503 319 517, sokol@sokolsanok.pl

3. Termin zawodów: Sobota, 18 maja 2019 r. godz. 1000

4. Miejsce zawodów: Stadion „Wierchy” w Sanoku, ul. Żwirki i Wigury 32.

W zawodach biorą udział Drużyny Sokole

oraz inne dopuszczone drużyny, zgłoszone w odpowiednim terminie.

             Drużyna składa się z czterech osób, w tym 2 kobiety (K) i 2 mężczyzn (M).

5. Konkurencje

Trójbój obronny

 • dla kobiet: bieg 400 m + strzelanie na odległość 10 m leżąc + bieg 400 m + rzut granatem na odległość 15 m + bieg 400 m do mety.

Start w odstępach 30 sekundowych.

 • dla mężczyzn: bieg 800 m + strzelanie na odległość 10 m leżąc

+ bieg 400 m + rzut granatem na odległość 25 m + bieg 400 m do mety.

Start w odstępach 30 sekundowych.

6. Broń:

 • karabin laserowy z tablicą prostokątną (110 x 425), z 5. celami ø35,
 • granat RG-42.

7. Strzelanie z karabinu laserowego:

 • odległość strzelania: 10 m,
 • cel: prostokąt (110 x 425), z 5. celami ø35,
 • postawa: leżąc,
 • ilość strzałów: 5,
 • każdy niecelny strzał, to + 30 s kary.

8. Rzut granatem ćwiczebnym o wadze 500 g:

Kobiety

 • odległość celu: 15 m od linii do przedniego skraju prostokąta zewnętrznego,
 • cel: zarys okopu o wymiarach:

a) prostokąt zewnętrzny 6 x 2 m wraz z linią o szerokości 5 cm
b) prostokąt wewnętrzny 2 x 1 m wraz z linią o szerokości 5 cm

 • granaty ułożone są 2 m. przed  linią rzutów,
 • postawa: stojąc z miejsca (wolno wykonać zakrok przed rzutem lub wykrok po rzucie) nie przekraczając linii rzutu,
 • granat ćwiczebny (waga 500 gramów),
 • zawodnik wykonuje trzy rzuty,
 • po rzucie, zawodnik za każdym razem wraca po następny granat (nie wolno trzymać w ręce więcej niż jeden granat),
 • czas rzutów: łącznie do 4 minut,
 • ocena - za trafienie w mały prostokąt +3 pkt.,
              - za trafienie w duży prostokąt +1 pkt.,
 • każdy niecelny rzut granatem, to + 30 s kary.

Wynik liczy się do trójboju indywidualnego, a drużynowo: to suma punktów zespołu.

Mężczyźni

 • odległość celu: 25 m od linii do przedniego skraju prostokąta zewnętrznego,
 • cel: zarys okopu o wymiarach:

a) prostokąt zewnętrzny 6 x 2 m wraz z linią o szerokości 5 cm,
b) prostokąt wewnętrzny 2 x 1 m wraz z linią o szerokości 5 cm,

 • granaty ułożone są 2 m. przed  linią rzutów,
 • postawa: stojąc z miejsca (wolno wykonać zakrok przed rzutem lub wykrok po rzucie) nie przekraczając linii rzutu,
 • granat ćwiczebny (waga 500 gramów),
 • zawodnik wykonuje trzy rzuty,
 • po rzucie, zawodnik za każdym razem wraca po następny granat (nie wolno trzymać w ręce więcej niż jeden granat),
 • czas rzutów: łącznie do 4 minut,
 • ocena - za trafienie w mały prostokąt +3 pkt.,
              - za trafienie w duży prostokąt +1 pkt.,
 • każdy niecelny rzut granatem, to + 30 s kary.

Wynik liczy się do trójboju indywidualnego, a drużynowo: to suma punktów zespołu.

9. Uwagi

 • Trójbój rozgrywany jest drużynowo i indywidualnie.
 • Wynik czasowy liczy się do trójboju indywidualnego.
 • Czas po zsumowaniu wszystkich kar doliczany jest do czasu osiągniętego na mecie. Zwycięża ten zawodnik który uzyskał najlepszy czas.
 • Wynik drużyny: to suma czasów członków drużyny.
 • W drużynie może występować tylko dwie K i dwóch M, których czasy będą sumowane. Ta drużyna która osiągnie najlepszy czas wygrywa.
 • Jeżeli zawodnik nie skompletuje drużyny, to może startować indywidualnie.
 • Imienne składy drużyn (2 M + 2 K), muszą być zgłoszone do czwartku, 9 maja 2019 r. na adres: sokol@sokolsanok.pl, lub do skrzynki pocztowej usytuowanej na DOMU SOKOŁA przy ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok. Tel. 503 319 517

10. Klasyfikacja:

 1. indywidualna (oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla mężczyzn) w konkurencjach:
 • trójbój obronny (bieg, strzelanie, rzut granatem – łączny czas z uwzględnieniem kar za niecelne strzały i rzuty),
 1. drużynowa w konkurencjach:
 • trójbój obronny: zsumowane będą czasy członków drużyny. Wygrywa ta drużyna, która osiągnie najlepszy łączny czas.

11. Nagrody:

 1. za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji indywidualnej trójboju obronnego: medal, dyplom, …,
 2. za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji drużynowej w trójboju obronnym: puchar i dyplom.

12. Postanowienia końcowe:

 1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 2. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie Zawodów, o których poinformuje na odprawie kierowników ekip bezpośrednio przed zawodami.
 3. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
 4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest aktualna legitymacja uczniowska lub dowód osobisty.
 5. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy zgodnie z Regulaminem Strzelnicy oraz Regulaminem Zawodów.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach z numerem startowym.
 7. Organizator zawodów powinien zapewnić przestrzeganie ustalonego porządku, dyscypliny na strzelnicy oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa, obchodzenia się z bronią (karabinem i  granatem).
 8. Program zawodów należy przesłać zainteresowanym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do ustalonego terminu zawodów.

13. Organizator zawodów powołuje:

 • kierownika zawodów,
 • sędziego głównego,
 • sędziów poszczególnych konkurencji,
 • sekretarza zawodów oraz zespół techniczny,
 • Komisję sędziowską, którą tworzą sędzia główny wraz z sędziami konkurencji,
 • Komisję rozjemczą zawodów do rozstrzygania ewentualnych sporów i protestów. Komisji rozjemczej przewodniczy sędzia spoza zespołu sędziowskiego powoła­nego do przeprowadzenia zawodów.

14. Organizator zawodów opracowuje następujące dokumenty:

14.1. program zawodów,

14.2. preliminarz wydatków,

14.3. wykaz zawodników „Trójboju obronnego”,

14.4. tabelę wyników indywidualnych i drużynowych,

14.5. komunikaty klasyfikacyjne i protokoły wyników w poszczególnych konkurencjach.

15. Dodatkowe informacje organizacyjne i regulaminowe można uzyskać pod adresem: sokol@sokolsanok.pl lub pod tel. 503 319 517.

16. Zgłoszenie przesłać na adres: TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p, lub na sokol@sokolsanok.pl w terminie do czwartku, 9 maja 2019 r.

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

Organizator