Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.05.04

Sokole Zawody w „Trójboju Obronnym”

 

Sokole Zawody w „Trójboju Obronnym”

zorganizowane ku pamięci pobytu kpt. Józefa Hallera w Sanoku we wrześniu 1914 r.

w sobotę, 18 maja 2019 r., od godz. 1000, na  Stadionie „Wierchy” w Sanoku

już za nami.

Organizator: TG „Sokół” w Sanoku

Patronat: Burmistrz Miasta Sanoka, Tomasz Matuszewski

W zawodach wzięło udział 8 drużyn 4. osobowych (2 K + 2 M) ozaz zawodniczki startujące indywidualnie.

Wyniki

Kobiety indywidualnie:

 1. Zuzanna Kita – 6;03-6;33 – SP nr 2 Sanok
 2. Aneta Sokołowska – 5;55-7;00 – PTG „Sokół” w Rymanowie
 3. Magdalena Wrzeszcz – 6;35-7;05 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 4. Julia Mondzelowska – 5;35-7;05 – SP nr 1 Sanok
 5. Amelia Jadczyszyn – 6;13-7;13 – SP nr 1 Sanok
 6. Anna Sidor – 6;18-7;18 – 13 DH KWV w Sanoku
 7. Iwona Frankowicz – 6;50-7;35 – PTG „Sokół” w Rymanowie
 8. Justyna Zajdel – 6;36-7;46 – TG „Sokół” w Sanoku
 9. Alina Niepokój – 6;17-7;47 – PTG „Sokół” w Rymanowie
 10. Agnieszka Suwaj 7;37–7;37 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 11. Gabriela Wojtanowicz – 7;27-7;57 – ZS nr 1 w Sanoku
 12. Patrycja Zarzyczny – 6;38-8;18 – ZS nr 1 w Sanoku
 13. Maria Pszczółka – 6;30-9;15 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 14. Wiktoria Bartkowicz – 8;48-9;18 – TG „Sokół” w Mielcu
 15. Julia Tutak – 6;54-9;19 – 13 DH KWV w Sanoku
 16. Amelia Kobiałka – 8;28-9;58 – SP nr 2 Sanok
 17. Zuzanna Mazur – 7;41-10;11 – TG „Sokół” w Sanoku
 18. Joanna Adamczyk – 8;30-10;30 – TG „Sokół” w Mielcu
 19. Julia Gibas – 8;03-10;33 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów

 

Mężczyźni indywidualnie:

 1. Paweł Stach – 6;21-7;51 – TG „Sokół” w Sanoku
 2. Jakub Ryniak – 7;22-8;22 – 13 DH KWV w Sanoku
 3. Alan Wolanin – 6;42-8;42 – 13 DH KWV w Sanoku
 4. Emil Nawój – 7;24-8;54 – TG „Sokół” w Sanoku
 5. Miłosz Wójcik – 6;35-9;15 – SP-1 w Sanoku
 6. Mikołaj Kędziora – 8;32-9;32 – SP-2 w Sanoku
 7. Maciej Kozłowski – 7;36-9;36 – SP-1 w Sanoku
 8. Szczepan Deptuch – 9;10-9;40 – PTG „Sokół” w Rymanowie
 9. Tomasz Błasiak – 8;16-9;46 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 10. Kacper Płonka – 7;56-9;56 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 11. Mateusz Gibas – 7;57-9;57 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 12.  Konrad Szkałuba – 8;50-10;10 – PTG „Sokół” w Rymanowie
 13. Maciej Kołek – 7;15-10;15 – PTG „Sokół” w Gminie Czernichów
 14. Jakub Hostyński – 9;18-11;18 – SP nr 2 Sanok
 15. Maksymilian Mamcarz – 10;13-12;43 – TG „Sokół” w Mielcu
 16. Kamil Magda – 9;24-13;24 – TG „Sokół” w Mielcu

 

Drużynowo:

I. SP nr 1 w Sanoku  – 33,09 s – Skład: Amelia Jadczyszyn, Julia Mondzelowska, Maciej Kozłowski, Miłosz Wójcik.   Opiekun: dyr. Paweł Stefański                                                                

II. 13 Drużyna Harcerska KWV w Sanoku – 33,37 s – Skład: Julia Tutak, Anna Sidor, Alan Wolanin, Jakub Ryniak. Opiekun: Mateusz Kaczkowski

III. PTG „Sokół” w Rymanowie – 34,37 s – Skład: dh. Alina Niepokój, dh. Aneta Sokołowska, dh Szczepan Deptuch, dh Konrad Szkałuba. Opiekun: dh Kazimierz Cetnarski

IV. TG „Sokół” w Sanoku – 34,42 s – Skład: Zuzanna Mazur, Justyna Zajdel, Emil Nawój, Paweł Stach. Opiekun: dh Andrzej Budzicki.

V. TG „Sokół” w Czernichowie (Drużyna 2) – 37,14 s – Skład: Agnieszka Suwaj, Maria Pszczółka, Mateusz Gibas, Maciej Kołek. Opiekun: dh prezes Piotr Harat.

VI. SP nr 2 w Sanoku – 37,41 s – Zuzanna Kita, Amelia Kobiałka, Jakub Hostyński, Mikołaj Kędziora. Opiekun: por. Mirosław Bielec.

VII. TG „Sokół” w Czernichowie (Drużyna 1) – 38,14 s – Magdalena Wrzeszcz, Julia Gibas, Kacper Płonka, Tomasz Błasiak. Opiekun: dh prezes Piotr Harat

VII. PTG „Sokół 1893” w Mielcu  – 45,55 s – Joanna Adamczyk, Wiktoria Bartkowicz, Kamil Magda, Maksymilian Mamcarz. Opiekun: dh prezes Zbigniew Bochenek.

 

Dziękujemy bardzo Panu Grzegorzowi Korneckiemu – wiceburmistrzowi Sanoka, za przybycie i pomoc w zawodach.

Trzeba odnotować to, że wczoraj tzn. 17 maja 2019 r. został oddany do użytu, po kapitalnym remoncie Stadion „Wierchy” w Sanoku, na którym wczoraj odbyły sie pierwsze zawody lekkoatletyczne dla młodzieży szkolnej. „Sokole Zawody w Trójboju Obronnym” były drugimi zawodami na nowym tartanie. Dziękujemy burmistrzom: Tadeuszowi Pióro i Tomaszowi Matuszewskiemu za ten Stadion.

Dziękujemy bardzo opiekunom zawodników startujących w „Sokolich Zawodach w Trójboju Obronnym”:    

dh. prezesowi mec. Zbigniewowi Bochenkowi, dh. mgr. Kazimierzowi Cetnarskiemu, dh. prezesowi Piotrowi Haratowi, dh. mgr. Andrzejowi Budzickiemu, dyr. mgr. Pawłowi Stefańskiemu, mgr Annie Dalskiej-Kindlarskiej, por. Mirosławowi Bielcowi, dh. ZHP Mateuszowi Kaczkowskiemu, dh. ZS Brtłomiejowi Hydzikowi za pomoc w przeprowadzeniu zawodów.

Dziękujemy Panu Damianowi Dziewińskiemu za pomiar czasu zawodników

Dziękujemy następującym Druhnom i Druhom sanockiego „Sokoła” za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów:

Andrzej Robel, Paweł Sebastiański, Jerzy Skoczyński, Andrzej Budzicki, Zdzisław Skrzypczyk, Henryk Sobolak, Barbara Milczanowska, Maria Szłankiewicz-Skoczyńska, Witold Sebastyański, Marek Perschke, Teresa Koza, Lidia Barszczowska, Maria Kielar, Grzegorz Grządziel, Krzysztow Michalski, Adam Kornecki, Zuzanna Mazur, Justyna Zajdel, Patrycja Nowicka, Emil Nawój, Paweł Stach, ...