Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

 

Władze TG „Sokół” w Sanokusokol1

1889-06-28 – Ukonstytuowanie się pierwszego stałego Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku w składzie:

 • dr Karol Petelenz – prezes – dyr. gimnazjum,
 • dr Jan Radek – zastępca prezesa – lekarz powiatowy,
 • Roman Vetulani – sekretarz – prof. gimnazjalny,
 • dr Stanisław Biega – sekretarz – nauczyciel gimnastyki i bibliotekarz,
 • Feliks Giela – podskarbi,
 • Ignacy Morawiecki – wydziałowy,
 • Kazimierz Lipiński - zastępca wydziałowego,
 • Ludwik Salo - zastępca wydziałowego,
 • Albin Świtalski - zastępca wydziałowego,
 • dr Lemer Tytus – zastępca wydziałowego,
 • dr Karol Zaleski - zastępca wydziałowego,
 • Józef Wilecki - zastępca wydziałowego.

dr Karol Petelenz prezes,  dyr. gimnazjum

 

 

 

 

dr Jan Radek zastępca prezesa, lekarz powiatowy

Roman Vetulani sekretarz – prof. gimnazjalny

dr Stanisław Biega sekretarz, nauczyciel gimnastyki, bibliotekarz

Feliks Giela    podskarbi

 

 

 

 

 

Ignacy Morawiecki  wydziałowy

Kazimierz Lipiński  zastępca wydziałowego

 

 

 

 

 

Ludwik Salo  zastępca wydziałowego

 

 

 

 

 

Albin Świtalski zastępca wydziałowego

 

 

 

 

 

dr Lemer Tytus zastępca wydziałowego

dr Karol Zaleski  zastępca wydziałowego

 

 

 

 

 

Józef Wilecki zastępca wydziałowego

 

7.11.1890 r. – Po śmierci dr Jana Radeka i przeniesieniu się Karola Petelenza do Stryja, wybrano następujące władze:

• dr Karol Zaleski – prezes,

• Kornel Wieniawa –Zubrzycki – zastępca prezesa – sekretarz Rady Powiatu,

• Roman Vetulani – sekretarz – profesor gimnazjalny.

• Feliks Giela – skarbnik – aptekarz,

• dr Stanisław Biega – naczelnik (n.egz.)– nauczyciel, gospodarz i bibliotekarz – praktykant dyrekcji skarbu,

Wydziałowi:

• dr Edward Sumper – stały korespondent „Przewodnika gimnastycznego” – radca sądu okręgowego,

• dr Emil Kozłowski – lekarz miejski,

• dr Wojciech Ślączka – adwokat krajowy,

• Józef Słotwiński – profesor gimnazjalny,

• Jan Struszkiewicz – radca sądu obwodowego,

Zastępcy wydziałowych:

• Kazimierz Lipiński – właściciel fabryki maszyn,

• Witold Żebracki – straszy inżynier kolei państwowych.