Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.01.21

Zajęcia polowe drużyn proobronnych

W sobotę 18.02.2017 r. w Sanoku odbyły się ćwiczenia dla Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2211 Rymanów, Jednostki Strzeleckiej 2210 Sanok oraz  Polowej  Drużyny Sokoła Sanok.                                                             

Ćwiczone były elementy:

  • topografii (orientowanie mapy w terenie),
  • wyznaczanie odległości (marsz z mapą i busolą w celu skontrolowania wyznaczonych punktów),
  • taktyki zielonej (formacje patrolowe, zasady patrolowania, reakcja na kontakt)
  • zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu broni,
  • zasad strzelania i technik posługiwania się bronią.

Ćwiczono głównie reakcję na kontakt z przeciwnikiem.

Zajęcia prowadził dh por. r. Wacław Borowy