Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2016.12.22

Wyniki Konkursu 22 – „Cichociemni”

 

Ogłoszenie wyników nastąpiło we czwartek, 2 lutego 2017 r.

w lokalu „Sokoła”.

Gratulujemy zwycięzcom!

Wyniki:

 Gimnazja:

1. Julia Lewicka – Gim. Trepcza – opiekun mgr Agnieszka Bochenek 

2. Karol Bartkowski – Gim.-2 Sanok – mgr Daniek Sękowski 

3. Simona Cebula – Gim. Trepcza – mgr Agnieszka Bochenek 

4. Daszyk Gabriela – G-2 w Sanoku – mgr Daniel Sękowski

5. Katarzyna Kosturska – G-2 w Sanoku – mgr Daniel Sękowski 

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Anna Krzyżanowska – II LO – mgr Joanna Mogilany

2. Piotr Chojnacki – II LO – mgr Joanna Mogilany

3. Milena Rysz – ZS-1 – mgr Joanna Albigowska

4. Bartosz Kuzian – ZS-3 – mgr Katarzyna Wronkowicz-Rogos

5. Mateusz Szomko – II LO – Sanok opiekun J.Mogilany

6. Dominik Poborca – ZS-3 Sanok – mgr Katarzyna Wronkowicz-Rogos

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne (150, 100, 50)

Wszyscy w/w otrzymali dyplomy.

Gratulujemy dużej wiedzy na temat „Cichociemnych”.

Dziękujemy bardzo nauczycielom za zachęcenie i pomoc w przygotowaniu się uczniów.

Odpowiedzialny za przygotowanie i przepropwadzenie konkursu: dh Andrzej Chrobak

Dh Bronisław Kielar