Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012.04.28

Wyniki „III Biegu Sokolego – Przypominającego Rotmistrza Witolda Pileckiego”

2012 – „III Bieg Sokoli – im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”

1_400_24

2_400_15

28_400_03

Wyniki:

I grupa – SP dziewczęta:

– sztafeta 4 x 100 m

I m - SP nr 4 w składzie:

Anna Czubek, Katarzyna Głuszkiewicz, Edyta Woźniak, Daria Zimoń,

II m - SP nr 1 w składzie:

Weronika Baran, Pamela Kuśnierz, Aleksandra Lubińska, Gabriela Miccoli,

III m - SP Zahutyń w składzie:

Dominika Skoczółek, Dominika Szczepek, Dominika Szczudlik, Natalia Szczudlik.

5_400_08

- sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m

I m - SP nr 4 w składzie:

Natalia Bobik, Aleksandra Dymek, Aleksandra Hnat, Emilia Janik,

II m - SP nr 1 w składzie:

Klaudia Durał, Monika Książek, Julia Michniowska, Anita Wiejowska

III m - SP Łukowe w składzie:

Anna Bednarczyk, Aleksandra Czech, Sandra Gąsior, Emilia Nawrocka

7_400_06

8_400_07

 

II grupa – SP chłopcy:

– sztafeta 4 x 100 m

I m - SP nr 4 w Sanoku w składzie:

Maciej Herman, Albert Komański, Wiktor Olszowy, Łukasz Pietranowicz.

II m - SP nr 1 w Sanoku w składzie:

Dominik Pielech, Grzegorz Puchała Piotr Ryniak, Paweł Ślązak,

9_400_04

- sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m

I m - SP nr 1 w Sanoku w składzie:

Dawid Burka, Damian Kopczyk, Kacper Kopiec, Sebastian Maruniak.

II m - SP nr 4 w Sanoku w składzie:

Miłosz Inglot, Bartłomiej Milczanowski, Norbert Solecki, Adam Tomza.

10_400_05

III grupa – Gimnazjum, dziewczęta:

– sztafeta 4 x 100 m

I miejsce, Gimnazjum. nr 4 w Sanoku w składzie:

Angelina Faka, Karolina Gefert, Marlena Michalska, Karolina Warchołowska,

II miejsce, Gimnazjum nr 2 w Sanoku w składzie:

Emilia Gralka, Jagoda Hydzik, Katarzyna Hydzik, Martyna Wilusz.

33_400_02

11_400_05

 

- sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m

I miejsce, Gimnazjum. nr 4 w Sanoku w składzie:

Martyna Bieleń,Anna Chorążak, Karolina Tomaszewska, Oliwia Zaniewicz,

II miejsce, Gimnazjum nr 2 w Sanoku w składzie:

Ewa Burdziak, Aleksandra Marczak, Patrycja Posadzka, Dominika Wyżycka.

 

IV grupa – Gimnazjum, chłopcy:

– sztafeta 4 x 100 m

I miejsce, Gimnazjum nr 4 w Sanoku w składzie:

Konrad Baryła, Tomasz Sudok, Daniel Terkała, Seweryn Zajdel.

II miejsce, Gimnazjum nr 2 w Sanoku w składzie:

Kamil Gładysz, Sylwester Majder, Paweł Pasierbowicz, Robert Szafran.

12_400_01

13_400_02

- sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m

I miejsce, Gimnazjum. nr 4 w Sanoku w składzie:

Dawid Dąbrowiak, Rafał Łasowski, Mateusz Gierczak, Karol Szczepan.

II miejsce, Gimnazjum nr 2 w Sanoku w składzie:

Marcel Drwięga, Dominik Jaklik, Michał Sachajdak, Grzegorz Zabawski.

29_400_01

V grupa – Ponadgimnazjalne - dziewczęta – dystans: 800 m:

I m - Elwira Tutak - I LO,

II m - Diana Czubska – I LO,

III m - Anna Chabko – ZS nr 5,

IV - Monika Śliwiak - ZS nr 5,

V - Karolina Długosz - ZS nr 5,

VI - Patrycja Staniszewska - I LO,

VII - Katarzyna Jedrys - I LO,

VIII - Gabriela Stodolak - I LO,

IX - Karina Pytlos - ZS nr 5,

X - Aldona Izdebska - ZS nr 5.

24_400_03

15_400_02

35_400_01

16_400_01

VI grupa – Ponadgimnazjalne - chłopcy – dystans: 1 200 m:

I m - Dawid Szuba – ZS nr 3,

II m - Kamil Batruch – ZS nr 3,

III m - Piotr Jasiński – I LO,

IV - Łukasz Zarzyka – ZS nr 4,

V - Wojciech Rachwał – ZS nr 3,

VI - Bogusław Potoniec ZS nr 3,

VII - Dawid Opaliński ZS nr 3,

VIII - Andrzej Wydrzyński I LO,

IX - Adrian Starościak ZS nr 5,

X - Emilian Horoszko I LO,

XI - Marcin Zdziarski ZS nr 3,

XII - Damian Biłek ZS nr 4,

XIII - Sławomin Bulwan ZS nr 5,

XIV - Paweł Tokarczyk ZS nr 5,

XV - Rafał Korab ZS nr 5.

25_400_02

VII gr.Bieg główny dla kobiet (18 lat i więcej)

I m - Katarzyna Albrycht KKB MOSiR Krosno,

II m - Paulina Faka II LO Sanok – nagroda główna – wycieczka do Brukseli,

III m - Katarzyna Mużył ZS nr 3,

IV - Marta Pawlik I LO.

19_400_01

26_400_01

37_400

20_400

27_400_01

43_400

36_400

VIII gr.Bieg główny dla mężczyzn (18 lat i więcej)

I m - Damian Dziewiński - TG „Sokół” w Sanoku

II m - Dawid Adamski - ZS nr 3 (TG „Sokół” w Sanoku) – nagroda główna – wycieczka do Brukseli,

III m - Adrian Adamiak - ZS nr 3,

IV - Krzysztof Cioć,

V - Bartłomiej Budzicki – Uniwersytet Śląski.

18_400

 

Nagrody:

Zwycięzcy (I – III) otrzymali dyplomy, upominki, nagrody, a w biegu głównym puchary i dodatkowo 2 nagrody specjalne europosła Tomasza Poręby - wycieczka do Brukseli - przyznane zostały dla najlepszych w biegu głównym: tegorocznej maturzystki Pauliny Faki - II LO Sanok i Dawida Adamskiego - ZS nr 3 (TG „Sokół” w Sanoku),

Szkoły otrzymały również dyplomy i upominki, a nauczyciele podziękowania.

Szkołę reprezentowała następująca ilość uczniów:

ZS nr 3 - 10 zawodników

- 6 chł. - 1200 m,

- 2 chł. - bieg główny 2800 m - wyjazd do Brukseli,

- 1 dz. - bieg główny 2800 m,

- 1 nauczyciel - bieg główny 2800 m - I m,

Nauczyciel-opiekun - mgr Damian Dziewiński

 

I LO - 9 zawodników

- 5 dz. - 800 m,

- 3 chł. -1200 m,

- 1 dz. - bieg główny 2800 m.

Nauczyciel-opiekun - mgr Aneta Siwińska.

 

ZS nr 5 - 9 zawodników

- 5 dz. - 800 m,

- 4 chł. - 1200 m.

Nauczyciel-opiekun - mgr Małgorzata Bączar.

 

ZS nr 4 - 3 chł. - 1200 m,

Nauczyciel-opiekun - mgr Krzysztof Salamak.

 

II LO - 1 dz. - bieg główny 2800 m - wyjazd do Brukseli,

 

Klasyfikacja szkół

Szkoły Podstawowe

I m - SP nr 4 w Sanoku

Nauczyciel-opiekun - mgr Bartłomiej Grega, mgr Ryszard Długosz

 

II m - SP nr 1 w Sanoku

Nauczyciel-opiekun - mgr Anna Kusior, mgr Dariusz Fineczko

 

III m - SP w Łukowem

Nauczyciel-opiekun - mgr Zenon Mackiewicz

 

III m - SP w Zahutyniu

Nauczyciel-opiekun - mgr Monika Więckowska-Rycyk

 

Gimnazja

I m - G. nr 4 w Sanoku

Nauczyciel-opiekun - mgr Ryszard Karaczkowski, mgr Marcin Zapał

II m - G. nr 2 w Sanoku

Nauczyciel-opiekun - mgr Kinga Zoszak, mgr Grzegorz Miranowicz

Podzękowania dla:

- Uczniów, którzy trenują i wzięli udział w biegu,

- Nauczycieli-opiekunów, którzy przyszli na „Wierchy” z zawodnikami,

- Dyrektorów szkół, którzy zarządzili udział w „III Biegu Sokolim”,

- Radnych i Burmistrza, którzy wprowadzili do budżetu 2 tys. zł na ten cel,

- Piekarni X, która przekazała drożdżówki,

- MOSiRu za udostępnienie stadionu,

- Jednostki Strzeleckiej 2210 w Sanoku - komendant Wacław Borowy oraz Patrycja Ziobro, Maciej Kuczma, Adrian Krawecki, Patryk Teper,

- Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby za przekazanie 2 nagród (wycieczka do Brukseli) i asystenta Łukasza Kwolka, który przywiózł bilety i obserwował zawody,

- Członków „Sokoła”, którzy brali udział przy organizacji zawodów,

- Mediów: eSanok, Tygodnik Sanocki, Nowiny Rzeszowskie,

Uwagi:

1. W powiecie sanockim funkcjonuje bardzo dużo szkół, a udział wzięły tylko w/w.

2. „Tartan sanocki” nadaje się do natychmiastowej wymiany.

3. Zaplecze na stadionie nadaje się do natychmiastowej wymiany.

4. Na „Wierchach” nie ma nagłośnienia - trzeba wozić swoje.

5. Brak miernika odległości (kółko) do wyznaczania tras np. do biegów sztafetowych.

6. Najlepsze miejsce na ten cel w Sanoku, a od lat okropnie zaniedbane.

7. Brak zainteresowania przez rodziców, dziadków czy pozostałych mieszkańców tym co młodzi ludzie robią na stadionie - powinien być doping i zachęta do treningu.

8. Zawodnicy są wspaniali - gratulacje.

Czołem!

Bronisław Kielar

 

38_400_01

32_400_01

31_400_02

39_400

40_400

 

42_400

 

 

REGULAMIN

 

„III Bieg Sokoli –

Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego”

 

organizowany przez

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół

w Sanoku

ul. Mickiewicza 13 I p.

tel. 503 319 517

www.sokolsanok.pl sokol@sokolsanok.pl

 

1. „III Bieg Sokoli – Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego”

organizowany jest dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych przez TG „Sokół” w Sanoku

2. W biegu może wziąć udział uczeń, posiadający:

- zgodę rodziców lub aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo

w biegu na wybranym dystansie,

- legitymację szkolną.

3. W biegu głównym może wziąć udział każdy kto:

- ukończył 18 rok życia,

- podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia lub przedstawił aktualne

badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym.

4. Cel Biegu:

- popularyzowanie wśród młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, jego życia i postaw patriotycznych,

- kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

- włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

5. Zasady finansowania:

- koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

- koszty związane z organizacją zawodów pokrywa: organizator 57%, Urząd Miasta Sanoka 43%

6. Termin i miejsce 23.05.2012 r. – środa – Sanok, Stadion „Wierchy”.

7. Grupy wiekowe, dystans, czas startu:

I grupa – SP dziewczęta – sztafeta 4 x 100 m – start ~1000

i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~1015.

II grupa – SP chłopcy – sztafeta 4 x 100 m – start ~1030

i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~1045.

III grupa – Gimnazjum, dziewczęta – sztafeta 4 x 100 m – start ~1100.

i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~1115.

IV grupa – Gimnazjum, chłopcy – sztafeta 4 x 100 m – start ~1130

i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~1145.

Do biegów sztafetowych dopuszcza się po jednej drużynie 16 osobowej z każdej szkoły z naszego powiatu.

V grupa – Ponadgimnazjalne dziewczęta – dystans: 800 m – start ~1200.

VI grupa – Ponadgimnazjalne chłopcy – dystans: 1 200 m – start ~1215.

VII gr.Bieg główny dla kobiet (18 lat i więcej) – bieg australijski – start ~1230.

VIII gr.Bieg główny dla mężczyzn (18 lat i więcej) – bieg australijski – start ~1245.

W biegu australijskim przewiduje się 7 okrążeń.

Przed biegiem ustalona zostanie liczba odpadających po każdym okrążeniu.

8. Odpowiedzialni:

- za przebieg biegu odpowiada mgr Ryszard Długosz t. 691 834 969

- zabezpieczenie bezpośrednie stanowią osoby według załączonej listy.

9. Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu w godz. od 9 20 do 9 50.

10. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, upominki, nagrody.

Zwycięskie sztafety z każdej grupy otrzymają również nagrody dla szkół (150, 110, 70 zł).

W biegu australijskim nagrody rzeczowe ~(200, 150, 100 zł).

2 nagrody specjalne europosła Tomasza Poręby - wycieczka do Brukseli - przyznane zostaną dla najlepszych w biegu głównym: uczennicy i ucznia lub studentki i studenta z powiatu sanockiego.

11. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.

12. Doraźna pomoc medyczna:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku – lekarz dyżurny 1346 56 202.

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - Dyspozytornia 13 46 56 100 - Gabinet lekarski - 13 46 56 155

13. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku t 1346 57 310.

 

 

Karta zgłoszenia ucznia do udziału

w „III Biegu Sokolim –

Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego

organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku ul. Mickiewicza 13

 

 

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………

 

2. Data urodzenia……………………………………………………

 

3. Klasa …………………………..……………………………………

 

4. Nazwa szkoły ……………………………………………….……

 

6. Nazwa klubu: ………………………………….………………….

 

7. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego

 

…………………………………...................………………

 

8. Email kontaktowy……………………………………………

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

....................…………..………….…………

 

 

w „III Biegu Sokolim – Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego”.

Jednocześnie oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych.

 

……………………….………………………………

Czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletniej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.

 

……………………………………………..

Podpis opiekuna osoby niepełnoletniej

 

……………………………………………

Miejscowość, data

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dla dorosłych do udziału

w „III Biegu Sokolim –

Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego

organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku ul. Mickiewicza 13

 

 

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………

 

2. Data urodzenia……………………………………………………

 

3. Nazwa klubu lub miejscowość: …………………………………

 

4. Email kontaktowy……………………………………………

 

 

Oświadczam że stan mojego zdrowia pozwala na udział w biegu długodystansowym.

 

……………………….………………………………

Czytelny podpis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.

 

……………………………………………..

Podpis

 

……………………………………………

Miejscowość, data