Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2011.09.18

Temat nazwy placu pomiędzy „Sokołem”, a II LO powraca na obrady Rady Miasta

Rada Miasta będzie obradować na temat nazwania placu koło „Sokoła” im. „Harcerza”.

Na ten temat było już wiele dyskusji i propozycji.

Pierwszą propozycję nazwania placu im. „Sokola” zgłosił Zarząd TG „Sokół” Radzie Miasta w dniu 9.01.2009 r.

W uzasadnieniu propozycji napisaliśmy:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” utworzone w Sanoku w 1889 r. z inicjatywy znanego społecznika dr. Karola Zaleskiego, należało do ogólnonarodowego ruchu mającego na celu rozwój życia umysłowego i sportowego w społeczeństwie oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Organizowane przez działaczy „Sokoła” publiczne pokazy gimnastyczne, wycieczki krajoznawcze, zawody narciarskie, tenisowe i inne, miały duży wpływ na dbałość o zdrowie i rozwój sportu w naszym mieście.

Na początku XX wieku członkowie Towarzystwa wybudowali, na działce położonej w sąsiedztwie wejścia do parku miejskiego, imponujący na ówczesne czasy gmach.
Budynek ten przez wiele lat służył sanoczanom jako hala sportowa ale też stał się miejscem ważnych imprez kulturalnych, spotkań patriotycznych czy też publicznych zabaw, z których dochód przeznaczany był na szczytne cele.

Członkowie sanockiego „Sokoła” (nauczyciele, lekarze, adwokaci, sędziowie i inni) wraz z działaczami innych sanockich organizacji wiele wnieśli do rozwoju naszego miasta.

Ostatni przedwojenny prezes „Sokoła” dr Jerzy Pietrykiewicz, jego zastępca dr Zygmunt Kruszelnicki oraz burmistrz Maksymilian Słuszkiewicz (również członek „Sokoła”) zostali przez hitlerowców wywiezieni do obozu koncentracyjnego, gdzie zginęli.

W imię pamięci o założycielach Towarzystwa i wszystkich patriotach, którzy wcielali w życie zawołanie „w zdrowym ciele zdrowy duch” – nazwijmy ten plac im. „Sokoła”.

Bronisław Kielar

W odpowiedzi z dnia 6.02.2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Pawlik pisze, że nasz wniosek dotyczący nazwy placu pomiędzy „Sokołem” i II LO nie może być rozpatrzony przez Radę Miasta i uzasadnia tym, że plac nie stanowi wyodrębnionej geodezyjnie nieruchomości i jest częścią parku miejskiego, który ma ustanowioną już nazwę.

Zastanówmy się czy propozycja nazwania placu im. „Harcerza” ma właściwe uzasadnienie.

Sanok, 19.09.2011 r.

Rada Miasta Sanoka

Szanowni Radni!

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku zwraca się z prośbą o wstrzymanie się z podejmowaniem uchwały w sprawie nazwy placu pod „Parkiem”, koło „Sokoła” i ponowne rozpatrzenie tematu.

Przypominamy uprzejmie, że zwracaliśmy się z prośbą do Rady Miasta pismem z dnia 9.01.2009 r. (w załączeniu).

W odpowiedzi z dnia 6.02.2009 r., Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Pawlik pisze, że nasz wniosek dotyczący nazwy placu pomiędzy „Sokołem” i II LO nie może być rozpatrzony przez Radę Miasta i uzasadnia tym, że plac nie stanowi wyodrębnionej geodezyjnie nieruchomości i jest częścią parku miejskiego, który ma ustanowioną już nazwę.

Harcerstwo sanockie powstało przy znacznej pomocy organizacyjnej i finansowej „Sokoła” i jest dla nas bratnią organizacją, z którą łączą nas wspólne idee, patriotyzm i miłość Ojczyzny.

Harcerstwo sanockie wymaga dzisiaj konkretnej pomocy, która wg nas powinna polegać na przekazaniu Im budynku przy ulicy Zielonej, przeprowadzeniu w nim bardzo potrzebnego remontu, a działka na której jest usytuowany budynek mogłaby być nazwana „Placem Harcerza”.

Ewentualnie podjęta uchwała nazywająca „Placem Harcerza”, plac przy „Sokole”, w obecnej sytuacji sanockich Harcerzy świadczyć będzie o sposobie rozwiązywanie problemów przez Radę Miasta.

Uważamy, że po wyjaśnieniu i rozliczeniu toczących się spraw majątkowych pomiędzy Miastem i „Sokołem” przyjdzie czas na właściwą współpracę, przyjdzie czas na nazwanie ww. placu „Placem Sokoła”

Jeszcze raz prosimy o odłożenie tematu w celu dokładniejszego przemyślenia.

Czołem!

Bronisław Kielar

1971_r._400

1971 r. - napis nad bramą Parku

Park im. Adama Mickiewicza

W dniu 20.09.2011 r. Rada Miasta, większością głosów podjęła Uchwałę nadającą nazwę placowi koło „Sokoła” im. „Plac Harcerski”.

Przeciw głosowało 3 radnych, 2 się wstrzymało.