Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2023.01.01

Starania sanockiego „Sokoła” o unieważnienie decyzji PRL z 4.06.1948 r.likwidującej ZTG „Sokół” w Polsce z siedzibą w Krakowie

Sanok, 30.09.2021 r.

 

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

Starania o unieważnienie decyzji władz PRL z 4.06.1948 r. likwidującej ZTG „Sokół” w Polsce z siedzibą w Krakowie

 

  1. Pierwsze gniazdo Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” powstało we Lwowie w roku 1867.
  1. Następne gniazda powstawały jako filie gniazda lwowskiego.
  1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku utworzono w 1889 r.
  1. Pod zaborami, w 1892 r. utworzono Związek Towarzystw Gimnastycznych (ZTG) „Sokół” z siedzibą we Lwowie, działający na podstawie przyjętego Statutu. Wszystkie gniazda sokole należały do ZTG.
  1. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, dh dr Stanisław Biega (ur. 13.12.1862 r. w Sanoku, zm. 19 kwietnia 1923 r. w Warszawie,  sekretarz w Związku Sokolstwa Polskiego we Lwowie, współorganizował w 1910 r. bardzo ważny, pierwszy wszechpolski  zlot sokoli w rocznicę Grunwaldu w Krakowie), przenosi się do Warszawy, gdzie doprowadził do zjednoczenia wszystkich organizacji sokolskich z terenu trzech zaborów i został wiceprezesem Związku.

Już 29.11.1920 r. Minister Spraw Wewnętrznych przyjmuje Statut i wpisuje do rejestru stowarzyszeń i związków Nr. 387 ZTG Sokolstwa Polskiego.