Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.10.02

Sokoli na Jasnej Górze

2017-09-29/30

Sanok, 30 września 2017 r.

 

Sprawozdanie

I Zjazd Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze (Pielgrzymkę),

na okoliczność Jubileuszu 1050. lecia chrztu Polski, w dniu 21 maja 2016 r.,

zorganizowało sanockie Gniazdo z dh. prezesem Bronisławem Kielarem.

Zjazd rozpoczęto uroczystą Mszą św. odprawioną przez ks. kapelana dh. hm. mjr. Marcina Kostkę z Krakowa.

Na uroczystość, ze sztandarami przybyli przedstawiciele następujących Gniazd sokolich: Bukówiec Górny, Brwinów, Chrośnica, Dynów, Kraków, Leszno, Międzybrodzie Bialskie, Perkowo, Racibórz, Rymanów, Sanok, Zbąszyń, Warszawa.

Zebrani ustanowili Kapelanem Sokolstwa Polskiego dh. ks. kapelan hm. mjr.  Marcina Kostkę z Krakowa, który po głosowaniu zapewniał o swoim oddaniu dla idei sokolej.

Dyskusję prowadzili: dh Bronisław Kielar, ks. Marcin Kostka, dh Damian Małecki.

Rozważano nad zadaniami Gniazd sokolich w Polsce i ich współpracą.

http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/zjazd-sokolstwa-polskiego-na-jasnej-gorze-21-maja-2016-r-

 

 

Sprawozdanie

II Zjazd Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze (Pielgrzymkę),

na okoliczność Jubileuszu 150. Lecia TG „Sokół” w Polsce,

zorganizowali 29/30 września 2017 r.: dh prezes Damian Małecki z Leszna, z ks. mjr. Marcinem Kostką z Krakowa, kapelanem Sokolstwa Polskiego.

 

Uczestnicy, delegacje z następujących Gniazd sokolich:

Austria, Ukraina oraz Bukówiec Górny, Brwinów, Bydgoszcz, Bytom, Dębica, Gliwice, Katowice, Kraków, Leszno, Lublin, Malawa, Mielec, Perkowo, Poznań, Rzeszów, Sanok, Szamotuły, Warszawa, Zakopane, Zbąszyń, Zgierz.

W piątek, po „drodze krzyżowej” na murach Jasnej Góry, poprowadzonej przez ks. Marcina Kostkę, sanocka delegacja wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez ZTG „Sokół” w Polsce i dh. Damiana Małeckiego. Na spotkaniu omawiano program na przyszłą czteroletnią kadencję oraz przygotowano się do wyboru nowych władz Związku (Sanok nie jest członkiem i uczestniczył jako obserwator).

W drugim dniu, zrzeszeni w ZTG „Sokół” dokonali wyboru władz ZTG „Sokół” w Polsce:

 • prezes – dh Damian Małecki, prezes TG „Sokół” w Lesznie,
 • pierwszy wiceprezes – dh dr Grzegorz Bielec – Rzeszów,
 • drugi wiceprezes – dh Tomasz Stańko – Lublin,
 • sekretarz generalny – dh. Halina Cichocka-Nowak – Leszno,
 • naczelnik oraz komendant Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich – druh Marek Kasperski – dotychczasowy komendant PDS w Lesznie,
 • skarbnik Zarządu – dh Wojciech Zrayko – Bytom,
 • członkowie Zarządu: dh Sławomit Czech – Katowice, dh. Renata Łakoma – Zbąszyń, dh Piotr Mazur – Lublin, dh Zbigniew Okorski i dh. Małgorzata Haller – Warszawa, dh Jan Członkowski – Brwinów, dh Adam Skorupinski – Perkowo, dh Rafał Guciński – Leszno, dh Marcin Jasiński – Kraków.

Dh. Zbigniewowi Okorskiemu z Warszawy przyznano godność prezesa honorowego ZTG „Sokół” w Polsce.

Członkostwo honorowe uchwalono dla prof. Jana Żaryna, największego promotora i propagatora idei „Sokoła” w ostatnich latach.

Mielec i Sanok nie wstąpiły do Związku TG „Sokół” w Polsce, ale szczerze życzymy nowym władzom ZTG „Sokół” w Polsce sukcesów w pracy sokolej i dobrej współpracy ze wszystkimi gniazdami w Polsce.

Obrady zakończyło uroczyste nabożeństwo przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, któremu przewodniczył i kazanie wygłosił kapelan Sokolstwa Polskiego ks. mjr Marcin Kostka.

Gratuluję dh. prezesowi Damianowi Małeckiemu wyboru na prezesa Związku.

Gratuluję nowo wybranym wiceprezesom i wszystkim pozostałym członkom Zarządu.

Wierzę, że „Sokół” pod Waszym Zarządem będzie się szybko rozwijał, dla dobra Polski.

 

Proszę jednocześnie o zrozumienie mojego stanowiska i poniższego wyjaśnienia, które ma na celu zjednoczenie wszystkich sił polskiego „Sokoła”.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce działało bardzo prężnie, z wielkimi osiągnięciami do roku 1939. Prężnie działały Gniazda jak również Związek TG „Sokół” w Polsce.

Niemcy i Rosjanie po zajęciu Polski w 1939 r., eliminowali sokołów, zniszczyli wiele eksponatów, pomników, sztandarów sokolich, dokumentów. Budynki wykorzystywane były na cele wojskowe okupantów. W Sanoku zniszczony został m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki – patrona „Sokoła”.

Po wojnie, już 3 września 1945 roku Gniazdo sanockie przesłało zawiadomienie do Tymczasowego Zarządu Związku Sokolstwa Polskiego w Krakowie, w którym informowało, że w dniu 1 września 1945 roku wybrany został w Sanoku Zarząd Tymczasowy, którego zadaniem jest podjęcie kroków w kierunku wznowienia działalności Towarzystwa i przejęcie w posiadanie budynku, który dotychczas administrowany był przez Zarząd Miejski.

W momencie zgłaszania poszczególnych Gniazd do rejestru w Wydziałach Społeczno-Politycznych Urzędów Wojewódzkich, nastąpiła likwidacja TG „Sokół” w całym kraju (Sanocki „Sokół” pismo o likwidacji otrzymał 6 marca 1946 r.). Majątki Gniazd Przejęły Gminy.

Zlikwidowano również Związek TG „Sokół” w Polsce.

Po zakończeniu okresu PRL, poszczególne Gniazda Sokole wznawiają swoją działalność w różny sposób:

 • niektóre Gniazda reaktywują swoją działalność zgodnie z prawem, rejestrują się w KRS, są uznane za kontynuatora Gniazda przedwojennego i przejmują nieruchomości „Sokoła” przedwojennego.
 • niektóre Gniazda rejestrują się w KRS, ale nie uzyskały statusu kontynuatora Gniazda przedwojennego, nie przejęły nieruchomości.
 • niektóre Gniazda zarejestrowały się w rejestrach stowarzyszeń sportowych w Starostwach.

Powstające Gniazda po zmianach ustrojowych w Polsce, zrzeszają się:

 • w Związku TG „Sokół” w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bukówiec Górny, Brwinów, Bydgoszcz-Fordon, Bytom, Dębica, Gliwice, Katowice, Kraków AGH, Leszno, Lublin, Malawa, Mielec, Perkowo, Poznań, Rzeszów II, Sanok, Szamotuły, Warszawa, Zakopane, Zbąszyń, Zgierz, …?),
 • w Radzie Odrodzonych TG „Sokół” w Krakowie (Kraków, Brzesko, Czernichów, Dynów, Katowice, Mielec, Pilzno, Racibórz, Rzeszów I, Rymanów, …?),
 • część Gniazd pozostaje niezrzeszona (Sanok, Bochnia, Bodzanów, Bukownica, Brody, Brzozów, Bydgoszcz I „R”, Chrośnica, Dobrków, Gniewkowo, Gnojnik, Gorlice, Inowrocław-Mątwy, Kępno, Krotoszyn, Kruszyn, Myślenice, Nowy Sącz, Niepołomice, Oborniki, Radom, Ropczyce, Szczecin, Sieradz, Strachocina, Wojnicz, Wysocko Wielkie, …?).

(przynależność poszczególnych Gniazd do w/w grup wymaga autoryzacji)

W związku z tym, że obecnie w polskim „Sokole” nie ma struktury organizacyjnej, która byłaby uznana za następcę prawnego Związku przedwojennego, a Gniazda zrzeszają się w ZTG, ROTG, a część nie jest zrzeszona, proponuję co następuje:

 • Gniazda, które są uznanymi kontynuatorami Gniazd przedwojennych (Kraków, Mielec, Sanok, …?), reaktywują Związek i wybiorą Zarząd,
 • Zarząd wystąpi o uchylenie decyzji likwidującej Związek TG „Sokół” w Polsce, po II wojnie światowej,  
 • zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym zostaną dokooptowane wszystkie Gniazda w Polsce i z uwzględnieniem ich przedstawicieli wybrane zostaną nowe władze Związku.

Przy zrozumieniu i dobrej woli wszystkich, przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń, przy wykorzystaniu obecnej kadry kierowniczej ZTG i ROTG w nowych strukturach, doprowadzilibyśmy do ujednolicenia statutów i utworzenia jednolitej struktury polskiego „Sokoła”.

Proszę dh. prezesów o informację, które Gniazdo jest uznane przez MSWiA, za następcę prawnego Gniazda przedwojennego?

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku pismem z dnia 26 stycznia 2006 r. zwrócił się z prośbą do MSWiA o stwierdzenie nieważności bezprawnego zarządzenia likwidującego Towarzystwo z dnia 24.03.1949 r. (pisma L.SPS.I/5/28/49 U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społeczno-Polityczny z dnia 24.03.1949 r. do Władysława Fastnachta z-cy prezesa TG „Sokół” w Sanoku i z dnia 15.04.1949 r. do dr. Tadeusza Trendoty – adwokata w Sanoku).

Po obszernej wymianie korespondencji z MSWiA, 8 listopada 2006 r. uzyskaliśmy Decyzję Nr 12/2006 MSWiA stwierdzającą nieważność decyzji U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społeczno-Polityczny z dnia 24.03.1949 r. likwidującej „Sokoła” w Sanoku, która to decyzja podjęta była z rażącym naruszeniem prawa.

Czołem!

Bronisław Kielar

 

2016

–  http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10163

http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/zjazd-sokolstwa-polskiego-na-jasnej-gorze-21-maja-2016-r-

http://wsokole.pl/sokolstwo-polskie-na-jasnej-gorze/

 

2017

http://wsokole.pl/nowe-wladze-zwiazku-towarzystw-gimnastycznych-sokol-w-polsce/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208543789626908&set=pcb.1820838824831459&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/SokolstwoPolskie/posts/1579524545440888?comment_id=1579540428772633

 

Zdjęcia: (Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański, Witold Sebastyański)

http://www.sokolsanok.pl/galeria/2017-09-29-30-sokoli-na-jasnej-gorze

 

https://www.facebook.com/tgsokolzbaszyn/photos/a.1660472107327671.1073741877.630478070327085/1660472723994276/?type=3&theater