Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2016.06.05

Zjazd Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze – 21 maja 2016 r.

Jasna Góra, 21 maja 2016 r.

Zjazd Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze

zorganizowało TG „Sokół” w Sanoku, z okazji  „Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski”.

Zjazd rozpoczęto uroczystą Mszą św. odprawioną przez ks. kapelana dh. hm. mjr. Marcina Kostkę z Krakowa.

Na uroczystość, ze sztandarami przybyli przedstawiciele następujących Gniazd sokolich: Bukowiec Górny, Brwinów, Chrośnica, Dynów, Kraków, Leszno, Międzybrodzie Bialskie, Perkowo, Racibórz, Rymanów, Sanok, Zbąszyń, Warszawa.

Po zrobieniu zdjęć, starszyzna sokola spotkała się w celu omówienia najpilniejszych spraw sokolich.

Zebranych powitał Bronisław Kielar z Sanoka, po czym głos zabierali min. ks. Marcin Kostka, dh Damian Małecki, dh Zbigniew Okorski, dh Kazimierz Cetnarski, dh Bronisław Kielar i inni.

Odczytano również list dh. Andrzeja Boguckiego z Bydgoszczy.

Przekazano także życzenia dla zebranych od dh. Konrada Firleja z Krakowa.

Po dyskusji podjęto uchwały:

 1. Uchwałę okolicznościową upamiętniającą Chrzest Polski, której projekt przedstawił dh Damian Małecki z Leszna, po czym uchwała została przyjęta jednogłośnie. W uchwale Sokoli wyrażają wdzięczność wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach chrześcijańskiej Polski. W dalszej części druhowie zwracają uwagę na doniosłość aktu Chrztu Polski, który był symbolicznym początkiem naszej państwowości. Na koniec wyrażając nadzieję, że pamięć o doniosłej roli Kościoła Katolickiego w życiu Narodu Polskiego trwać będzie po wieki.
 2. Zebrani ustanowili Kapelana Sokolstwa Polskiego i przez aklamację, Kapelanem Sokolstwa Polskiego został druh ks. kapelan hm. mjr  Marcin Kostka z Krakowa, który po głosowaniu zapewniał o swoim oddaniu dla idei sokolej. Ksiądz kapelan po głosowaniu odebrał liczne gratulacje od obecnych druhów.

W roku 2017 przypada 150-lecie powstania TG „Sokół” we Lwowie, w związku z tym zachęca się wszystkie gniazda do organizacji lokalnych uroczystości upamiętniających narodziny pierwszego sokolego gniazda.                                                            Za organizację centralnych uroczystości zobowiązuje się Warszawę i Kraków.

Sokoli zgodzili się także co do tego, że potrzebne jest stworzenie „Kalendarza imprez 150-lecia Sokoła”, który prowadzony będzie przez druhów Bronisława Kielara i Damiana Małeckiego.

Przypomniano również o zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i o konieczności przygotowania odpowiedniego programu przez Sokolstwo Polskie, na tę okoliczność.

Omówiono organizację i działalność Polowych Drużyn Sokoła, których jest coraz więcej i zyskały już niemałą popularność. Zebrani uważają, że należy im poświęcić więcej uwagi z powodu pozytywnej roli jaką odgrywają w kształtowaniu charakterów młodzieży.

Na zakończenie zachęcano do corocznego organizowania takiego spotkania na Jasnej Górze.

Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy podjęli decyzję o przybyciu na Zjazd.

Szczególne podziękowania kierujemy do ks. Marcina Kostki za mszę św. i przyjęcie funkcji Kapelana Sokolstwa Polskiego.

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10163

http://wsokole.pl/sokolstwo-polskie-na-jasnej-gorze/

https://www.facebook.com/SokolstwoPolskie/photos/a.1104275729632441.1073741839.310730215653667/1104277872965560/?type=3&theater

Bronisław Kielar

Zdjęcia:

1. dzień – Zjazd Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze: http://www.sokolsanok.pl/galeria/zjazd-sokolstwa-polskiego

2. dzień – powrót: http://www.sokolsanok.pl/galeria/2016-06-22-powrot-z-jasnej-gory

Zdjęcia: Bronisław Kielar, Witold Sebastyański

 

 

 

 

Plan Zjazdu Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze:

1100 – Msza św. odprawiona przez: ks. kapelana hm. mjr. Marcina Kostkę w następujących intencjach:

 1. na okoliczność „Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski”, prosimy Boga o natchnienie obecnie Rządzących, aby mieli pomysły prowadzące do szczęśliwego zakończenia „dobrych reform” w naszej Ojczyźnie,
 1. o uzyskanie błogosławieństwa dla odradzających się Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, które zlikwidowane w 1946 r., przez kilkadziesiąt lat (1946-1990), były organizacjami bezwzględnie zakazanymi.

W ostatnim okresie zmarli znakomici Druhowie, z dużymi zasługami dla „Sokoła”:

- druh Henryk Skrzypiński (1926-2016) i druh Jarosław Wenderlich (1948-2016) – „Sokół” w Bydgoszczy,

       - druh prezes Marek Jasiński (1961-2016) – „Sokół” w Gniewkowie.

Wieczny odpoczynek, daj Im Panie!

1230 – wspólne zdjęcie Druhen i Druhów Sokołów, Pocztów sztandarowych na tle Sanktuarium jasnogórskiego,

1245 – Spotkanie Starszyzny sokolej i ustalenie:

 1. wspólnego harmonogramu imprez sokolich, organizowanych przez poszczególne Gniazda/Rady/Związki, z okazji 150-lecia utworzenia PTG „Sokół” we Lwowie (7.02.1867 – 7.02.2017),
 1. ustalenie odpowiedzialnych, miejsca i daty „Zlotu Sokolstwa Polskiego” organizowanego na okoliczność 150-lecia utworzenia PTG „Sokół” we Lwowie (7.02.1867) (8/9 lipiec 2017 – Sanok, Kraków, …, ?),
 1. przypomnienie o 100-leciu odzyskania Niepodległości (za 29 miesięcy) i zaproponowanie wspólnego uczczenia, tak ważnego dla sokolstwa polskiego, jubileuszu.
 1. przypomnienie o organizowanych II. Mistrzostwach Polski Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w „Trójboju obronnym” i „Pojedynku strzeleckim” w Sanoku – ku pamięci gen. Józefa Hallera. 18 czerwca 2016 r. – Stadion „Wierchy” w Sanoku – godz. 1000

http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/ii-mistrzostwa-polski-w-trojboju-obrnnym-w-sanoku

 1. uaktualnienie danych kontaktowych (tel., email, facebook),
 2. wymiana doświadczeń,
 3. wolne tematy.


Napisali do nas:

Serdecznie dziękuję Szanownemu Druhowi za list. Dziękuje też za wielkie zaangażowanie na rzecz Sokolstwa Polskiego. W tym okresie, gdy Związek, delikatnie pisząc gnuśnieje, Druh koordynuje działalność Sokolstwa Polskiego. Popieram Druha zaangażowanie. Jednocześnie serdecznie gratuluję pomysłu na wybicie monety. Bardzo popieram tą Druha inicjatywę. Warto skrzyknąć wszystkie możliwe gniazda, i wspólnie napisać do NBP po kierunkiem Sokolstwa Polskiego jako zorganizowanego Sokolstwa w strukturze Portalu wSokole. Ten prowadzony wyśmienicie przez Druha Portal jest łącznikiem naszych gniazd sokolich. Zawsze potrzebne są informacje dobre i złe. Jestem jak najbardziej za otrzymywaniem wiadomości.

Poniżej mój List do Sokołów Pielgrzymujących na Jasną Górę w dniu 21.05.2016 r.

Szanowni Druhowie i Druhny!

Proszę mi wybaczyć, że na Pielgrzymkę na Jasną Górę nie przyjadę, ale od roku już mam ten termin zarezerwowany na inną ważną uroczystość. Na ręce Szanownych Druhów Damiana Małeckiego i Bronisława Kielara, składam serdeczne Sokole pozdrowienia dla wszystkich uczestników tak bardzo ważnej Sokolej Pielgrzymki w 1050 lecie Chrztu Polski. Składam też ukłony szacunku dla Druha Bronisława Kielara prezesa TG „Sokół" w Sanoku,  za zorganizowanie tej Pielgrzymki.

Gdy będziecie na Jasnej Górze, będę z Wami w łączności Duchowej i dzielił się modlitwą do Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Życzę Sokolstwu Polskiemu, aby po Pielgrzymce wzmocniło swego Ducha i rozpoczęło oddolnie odbudowę struktur związkowych, zgodnie z naszymi hasłami „w zdrowym ciele zdrowy duch" i „Bóg - Honor - Ojczyzna".

Niech Was Druhny i Druhowie Bóg prowadzi. Szczęść Boże.

Czołem!

Druh Andrzej Bogucki.

W dniu 19.05.2016 r. Damian Małecki pisze:

Szanowni Druhowie,

1. W załączniku przesyłam zaktualizowane adresy mejlowe, ponieważ od ostatniej wiadomości przybyło ich blisko 10.

2. Biorąc pod uwagę fakt, że za 2 dni odbędą się uroczystości sokole związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski, pragnę raz jeszcze zachęcić wszystkich naszych druhów do uczestnictwa w wydarzeniu zainicjowanym i organizowanym przez druha Bronisława Kielara z Sanoka. Możliwe, że zjazd ten będzie jednym z największych zjazdów sokolich w ostatnich latach. Bardzo liczę na to, że podczas uroczystości uda się choćby symbolicznie okazać wspólnotę Gniazd Sokolich. W przypadku niemożności przyjazdu większych grup zwracam się z prośbą, aby nie rezygnować i wysłać chociaż pojedynczego przedstawiciela gniazda (prezesa, członka zarządu), który będzie mógł Towarzystwo reprezentować podczas zebrania starszyzny sokolej (prezesi gniazd, władze Związków, druhowie szczególnie zasłużeni dla „Sokoła”).

3. Będę prosił Druhów o wsparcie w sprawie wybicia monety okolicznościowej przez Narodowy Bank Polski w związku z przypadającą w przyszłym roku 150. rocznicą powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Niestety w tym zakresie moje działania, jako prezesa TG "Sokół" w Lesznie, okazały się nieskuteczne. Wierzę, że jeśli wystąpimy z takim wnioskiem wspólnie, to efekt może być pozytywny. W załączeniu pismo kończące wielotygodniową korespondencję z NBP.

4. Raz jeszcze podkreślam, że portal wSokole.pl jest do Druhów dyspozycji. Z radością oczekuję każdego mejla z artykułem o Waszej działalności. Warto przy tej okazji pamiętać, że wzmianka w prasie lub internecie, to często jedyna okazja, dzięki której możemy wyrazić wdzięczność naszym druhom za ich pracę, zaangażowanie i wkład na rzecz naszych Towarzystw, do czego usilnie wszystkich zachęcam.

Z serdecznymi sokolimi pozdrowieniami dh Damian Małecki – wSokole.pl

 

Również Druh prezez Konrad Firlej w rozmowie telefonicznej przekazał za moim pośrednictwem, wszyskim Druhnom i Druhom serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych dyskusji.

Bronisław Kielar