Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2024.06.11

Spotkanie z sanoczaninem Bogusławem Łańko z Chicago

Pan Bogusław Łańko zapoznał nas z bardzo ciekawym i niesłusznie zapomnianym człowiekiem, Feliksem Konarskim, pseud. Ref-Ren (1906-1991), żyjącym w bardzo trudnym okresie naszej historii, który w różny sposób opisywał otaczającą Go rzeczywistość.

Piękny, profesjonalnie wykonany film z ciekawymi ludźmi – dziękujemy bardzo panu Bogusławowi.

Poczet wielkich Polaków: Feliks Konarski – RadioMaryja.pl

                                                                                                                                                                                    Bronisław Kielar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Konarski