Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2013.01.19

Opłatek w Sokole – 2013

Na „Spotkaniu Opłatkowym" zorganizowanym w „Domu Turysty" w dniu 19.01.2013 r.

uczestniczyli Członkowie „Sokoła" i zaproszeni Goście.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. prałata dra Andrzeja Skibę

i o. Andrzeja Deptucha, którzy złożyli również życzenia dla zebranych.

Bronisław Kielar, który przygotował spotkanie, z powodu nagłej choroby musiał pozostać

w szpitalu.

Spotkanie prowadził sekretarz Zarządu Andrzej Chrobak.