Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2011.01.16

Opłatek w „Sokole”

8_400_03

2_400_02

W sobotę 15 stycznia.2011 r. Zarząd TG „Sokół” zorganizował „Spotkanie Opłatkowe”.

Zaszczycili nas swą obecnością: poseł Piotr Babinetz, ks. prałat Feliks Kwaśny, ks. dr Andrzej Skiba, płk Zbigniew Ziąbrowski i inni. Starosta Sanocki przesłał nam list z życzeniami.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a także Panu Staroście Sebastianowi Niżnikowi za dobre życzenia.

1_400_08

Na wstępie wręczone zostały dyplomy z nadaniem tytułu: Honorowy Członek TG „Sokół” w Sanoku dla Pani Ludmiły Patały i Pana Eugeniusza Czerepaniaka.

Wręczono także listy potwierdzające przyjęcie do Towarzystwa dla dwóch nowych członków.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, po której składaliśmy sobie najlepsze życzenia na rozpoczynający się trudny rok 2011.

„Sokół” otrzymał życzenia szybkiego uregulowania swoich spraw administracyjno- prawnych do końca, a także owocnej kontynuacji działalności patriotyczno-wychowawczo-sportowej.

9_400_01

5_400_02

Przy pięknie zastawionym stole wspominano ubiegły rok. Wspominano również pierwszych sokolników, którzy budowali sokolnię, a także tych, którzy zginęli w 1939 r. Obecnie w naszym „Sokole” mamy trzy członkinie, które należały do przedwojennego „Sokoła”.

Życzyliśmy sobie zdrowia i siły aby w nowym roku uregulować sprawy związane z dzierżawą budynku, a także wyjaśnić sprawy związane z zadaszeniem lodowiska itd.

6_400_02

7_400_03

3_400_01

4_400_01

Bronisław Kielar