Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2014.02.22

Konkurs 9

Konkurs 9 – „Historia i działalności TG „Sokół” w Sanoku”

We wtorek, 8 kwietnia 2014 r., 21 uczennic i uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w konkursie o nagrodę „Sokoła”.

Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na 38 pytań dotyczących historii i działalności TG „Sokół” w Sanoku.

Powołana przez Zarząd Komisja konkursowa oceniła prace.

Ogłoszonie wyników odbyło się w dniu 6 czerwca 2014 r. godz. 17 w Muzeum Historycznym w Sanoku, ul. Zamkowa 2.

Wyniki

Gimnazjalne

 1. Michał Brożyna – 29,5  G-4 Sanok –  Marcin Zapał
 2. Dominika Zajączkowska – 27 – Adam Wal G-2 Sanok
 3. Dawid Zielonka– 20 – G Zagórz – Maria Wańcowiat 
 4. Konrad Rybczak – 19 – G-4 Sanok –  Marcin Zapał
 5. Bogdan Marczak – 17,5 – G-2 – Adam Wal
 6. Biskup Justyna – 17,5 – G-2 – Adam Wal
 1. Michał Śnieżek  – 17 G Zagórz – Maria Wańcowiat 
 2. Patryk Bartosik– 17 G Zagórz – Maria Wańcowiat 
 3. Ewa Lutak – 16 – G-4 Sanok –  Marcin Zapał

Ponadgimnazjalne

 1. Michał Michniewicz – 35 – I LO – Piotr Kita
 2. Patrycja Cypcarz – 33 – ZS-1 – Joanna Albigowska
 3. Szczepan Gądek – 33 – ZS-4 – Jolanta Smyczyńska
 4. Grzegorz Rosiek – 31  – ZS-1 – Joanna Albigowska
 5. Martyna Bieleń  – 29,5 – II LO – Joanna Mogilany
 6. Regina Derda – 26 – II LO – Joanna Mogilany
 1. Justyna Smorul  – 22 – ZS-2 ……………………….
 2. Mariusz Rościński – 19,5 – ZS-4 – Jolanta Smyczyńska
 3. Sylwia Tokarz – 19 – ZS-2 – ………………….

10.Tomasz Huet – 19 – ZS-4 – Jolanta Smyczyńska

 

 

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU O NAGRODĘ „SOKOŁA”
pod hasłem:

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

1. Organizator:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Sanoku,

ul. A. Mickiewicza 13 I p.

2. Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy o historii i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku,
 • odwoływanie się do nieprzemijających wartości,
 • rozwijanie wiedzy historycznej,
 • odkrywanie młodych talentów,
 • włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • zadaniem uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące historii i działalności TG „Sokół” w Sanoku,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń:

- 28 marca 2014 r. (piątek) – na adres:

TG „Sokół” w Sanoku, ul. A. Mickiewicza 13 I p., lub na adres mailowy: boguslaw42@wp.pl

5. Nagrody: sześciu najlepszych uczestników w każdej kategorii zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi.

6. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Termin i wyniki konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 11oo

w sali PWSZ przy ul. Mickiewicza 21.

Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Historycznym w Sanoku

w piątek, 6 czerwca 2014 r. o godz. 17oo (125-lecie TG „Sokół” w Sanoku).

 

8. Uwagi dodatkowe:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez uczestników i ich opiekunów, na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz ich upublicznienie, w tym w mediach,
 • uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne
 • rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie,
 • Literatura:

głównym źródłem wiedzy o TG „Sokół” w Sanoku jest strona internetowa Towarzystwa

http://www.sokolsanok.pl/ oraz inne publikacje dot. TG „Sokół”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Odpowiedzialny: Andrzej Chrobak

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie
o NAGRODĘ „SOKOŁA”

pod hasłem

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

 

1.Imiona i nazwiska uczestników:

 

1) ……………………………………………………………………...................

 

 

2) ……………………………………………………………………………………

 

 

 

3) ……………………………………………………………………………………

 

 

3. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………

 

tel. ……………………………e-mail: …………………………….…

 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..………………………………

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie oraz na publiczne wykorzystanie w mediach, naszych danych osobowych, imienia i nazwiska (Uczestnika oraz Opiekuna), przez Organizatora.

 

 

……………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

………………………………………

Podpis nauczyciela

 

 

………………………………………

Miejscowość, data

 

 

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 13, I p.

www.sokolsanok.pl, sokol@sokolsanok.pl

t. 503 319 517