Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2014.02.22

Konkurs 10 został przeprowadzony

Konkurs 10 – KONKURS PIOSENKI I PEŚNI PATRIOTYCZNEJ
pod hasłem:
„PATRIOTYZM JEST ZAWSZE NA CZASIE”

W dniu 27 maja 2014 r. odbyły sie przesłuchania konkursowe na scenie SDK.

Soliści, duety oraz zespoły muzyczno-wokalne, mogły zaprezentować jeden lub dwa utwory w języku polskim o wydźwięku  patriotycznym, w czasie do 5 minut. 

W przesłuchaniu uczestniczyło 10 przedstawicieli szkół gimnazjalnych i 9 przedstawicieli szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy włożyli dużo pracy w przygotowania do konkursu, co było widoczne w czasie wykonywania poszczególnych pieśni.

Dziękujemy uczestnikom konkursu, nauczycielom, którzy pomagali w przygotowaniu odpowiedniego utworu i dyrektorom szkół, którzy oddelegowali uczestników na konkurs.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. dr Monika Brewczak - przewodnicząca
 2. Micho Kurihara
 3. Bartosz Kalinka
 4. Aleksander Szylar

oceniła wykonanie poszczególnych utworów i postanowiła wydać następujący werdykt:

Gimnazjalne

I m. – Klaudia Kita – Miejcie nadzieję – G-4 w Sanoku – opiekun Adam Kuliga,

II m. – Wiktoria Maślanka – Wolność – G-4 w Sanoku – opiekun Adam Kuliga,

III m. – Dagmara Kruczek, akompaniament Robert Korona – Mury – G-Niebieszczany – opiekun Dorota Klecha

Wyróżnienie 1 – Aleksandra Mazgaj – Jedna – G-3 w Sanoku – opiekun Sabina Wdowiak,

Wyróżnienie 2 – Katarzyna Jezior – Panie Generale – G-3 w Sanoku – opiekun Sabina Wdowiak,

Wyróżnienie 3 – Aleksandra Gorgoń – Biały Krzyż –G-3 w Sanoku – opiekun Sabina Wdowiak,

 • Paulina Ostrowska, akompaniament Patryk Chsząszcz – Rozkwitały pąki – G-2 w Sanoku – Gabriela Socha,
 • Justyna Konik, Maria Pilch śpiew, Patryk Chrząszcz akompaniament – Taki kraj – G-Ustrzyki Dolne – opiekun Iwona Tama
 • Maria Pilch - śpiew, Patryk Chrząszcz – akompaniament – Biały Krzyż – G-Ustrzyki Dolne – opiekun Iwona Tama
 • Sylwia Koteńko – Biały krzyż – G-1 Sanok – opiekun Piotr Gładysiewicz,

Ponadgimnazjalne

I m. – Klaudia Sąsiadek, akompaniament Fabian Kułach – Rozkwitały pąki białych róż – ZS-2 – opiekun Andrzej Śliwka,

II m. – Debora Fryda, akompaniament Bartek Grzebieniak – Ojczyzna – II LO – opiekun Agnieszka Grzebieniak,

III m. – Fabian Kułak – Cisza, modlitwa katyńska – ZS-2 – opiekun Andrzej Śliwka,

Wyróżnienie – Aleksandra Stabryła, akompaniament Bartek Grzebieniak – Powrócisz tu – II LO – opiekun Agnieszka Grzebieniak

Wyróżnienie – Gabriela Mazur, Krzysztof Olearczyk - skrzypce Laura Safat – gitara – Taki kraj – ZS-4 – opiekun Jolanta Smyczyńska,

 • Adrian Jakubowicz – ZS-2 w Sanoku – Andrzej Śliwka
 • Emilia Krupska – Jest taki kraj – II LO – Agnieszka Grzebieniak
 • Magdalena Skubel – Wolność – II LO – Agnieszka Grzebieniak
 • Zespół Wierchowyńcy – Dziś do ciebie przyjść nie mogę – Zespół Szkół Licealnych Ustrzyki Dolne - opiekun Kinga Szewczyk

 

Laureaci zostali nagrodzeni w dniu 7 czerwca 2014 r. w czasie uroczystości 125-lecia TG „Sokół” w Sanoku.

Wyróżnieni otrzymali dyplomy, upominki i bony na ustalona kwotę.

Gratulujemy uczestnikom i opekunom dobrej roboty i uzyskanych wyników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja konkursowa

 

 

REGULAMIN

KONKURSU PIOSENKI I PEŚNI PATRIOTYCZNEJ

pod hasłem:

„PATRIOTYZM JEST ZAWSZE NA CZASIE”

 

1. Organizator:

 

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Sanoku,

ul. A. Mickiewicza 13 I p.

 

2. Cele konkursu:

 

 • zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu,
 • kształtowanie uczuć patriotycznych,
 • odkrywanie talentów muzycznych,
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej.
 • włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

 

3. Warunki uczestnictwa:

 

 • konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego,
 • w konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły muzyczno-wokalne,
 • zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie jednego lub dwóch utworów w języku polskim o wydźwięku patriotycznym,
 • łączny czas trwania występu nie powinien być dłuższy niż 5 minut,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczestników (zespoły muzyczne traktuje się jako jednego zgłoszonego uczestnika),
 • Wykonawca może śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD.

 

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń:

- 16 maja 2014 r. (piątek), listownie, na adres:

TG „Sokół” w Sanoku, ul. A. Mickiewicza 13 I p
(decyduje data stempla pocztowego),

lub mailowo na adres: boguslaw42@wp.pl

 

5. Nagrody: sześciu najlepszych uczestników w każdej kategorii zostanie nagrodzonych nagrodami rzeczowymi.

 

6. Ocena prac: prezentacje oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,
 • stopień trudności wykonywanego utworu,
 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • intonację oraz dykcję.

 

7. Terminy:

Konkurs odbędzie się we wtorek, 27 maja 2014 r. o godz. 900, w Sanockim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 24.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sobotę, 7 czerwca 2014 r. w trakcie uroczystości 125-lecia TG „Sokół” w Sanoku, (na Placu Harcerza) o godz. 1145.

 

 

8. Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie
 • uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku

Odpowiedzialny: Andrzej Chrobak

 

 

Karta zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie

 

PIOSENKI I PEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

pod hasłem:

 

„PATRIOTYZM JEST ZAWSZE NA CZASIE”

 

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

 

1.Imiona i nazwiska uczestników:

 

1) ……………………………………………………………………...................

 

 

2) ……………………………………………………………………………………

 

 

 

3) ……………………………………………………………………………………

 

 

3. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………

 

tel. ……………………………e-mail: …………………………….…

 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..………………………………

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych, imienia i nazwiska (Uczestnika oraz Opiekuna), przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie w mediach.

 

 

……………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

………………………………………

Podpis nauczyciela

 

 

……………………………….., dn. ………………………………..

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 13, I p.

www.sokolsanok.pl, sokol@sokolsanok.pl

t. 503 319 517