Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.11.08

Konkurs 58 pt.: „Wiersze patriotyczne – recytacja” – przeprowadzony.

Konkurs recytatorski pt.: „Strofy o Ojczyźnie” przeprowadziliśmy we wtorek, 8 listopada 2022 r. w Domu Sokoła.

Cele konkursu:

 • podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 •  popularyzowanie poezji patriotycznej
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją,
 • zapoznanie młodzieży z działalnością „Sokoła”.

Wysłuchaliśmy 24 wiersze o pięknej patriotycznej treści, które recytowały uczennice i uczniowie szkół podstawowych (1-3) (4-8) oraz szkół ponadpodstawowych.

Odświętnie ubrani, bardzo dobrze przygotowani, pięknie recytujący stworzyli nam atmosferę świąteczną, jak na nasze Święto Narodowe przystało – w 104. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Cieszymy się, że dla wielu nauczycieli jak i wielu rodziców temat dotyczący uhonorowania walczących o naszą niepodległość jest bardzo ważny. Szczególnie jest to ważne dzisiaj, kiedy trwa okrutna wojna prowadzona przez Rosję na Ukrainie, a która poważnie zagraża również Polsce.

Dziękujemy uczestnikom za przygotowanie się do konkursu, dziękujemy nauczycielom i rodzicom za pomoc dzieciom i młodzieży w wybraniu i nauczeniu się trudnych ale pięknych tekstów.

Ogłoszenie wyników odbędzie się we środę, 16.11.2022 r. o godz. 1230 w Domu Sokoła.

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1-5 otrzymają:

 • kl. 4-8 SP – 3 medale, 5 dyplomów i 5 bonów towarowych,
 • SPP – 3 medale, 5 dyplomów i 5 bonów towarowych. Zapraszamy

                                  Zapraszamy wraz z nauczycielami!

Uczestnicy kl. 1-3 szkół podstawowych otrzymali już dyplomy i upominki w postaci książeczek.

Uczestnicy:

Lp.

Imię i nazwisko

Autor, tytuł

Szkoła

Nauczyciel

 

 

SP – 1-3

 

 

 

 

 1.  

Milena Gaworecka

kl. 1

Władysław Bełza,

„Ojczyzna"

SP-1

mgr Antonina Lech

Wyróżnienie

 1.  

Kacper Dżułyk

1

Włodzimierz Domeradzki, „Ojczyzna"

SP-1

mgr Antonina Lech

Wyróżnienie

 1.  

Bruno Szarzyński

1

Wanda Chotomska,

„Twój dom"

SP-1

mgr Antonina Lech

Wyróżnienie

 1.  

Emilia Pilch

1

Ryszard Przymus,

„Polska"

SP-1

mgr Antonina Lech

Wyróżnienie

 1.  

Natalia Ozubko

3

Antoni Słonimski,

„Polska"

SP-7

mgr Katarzyna Sobolak

Wyróżnienie

 1.  

Milena Frydryk

3

Władysław Bełza,

„Modlitwa za ojczyznę"

SP-7

mgr Katarzyna Sobolak

Wyróżnienie

 1.  

Ida Wolanin

2

Marian Brykczyński,

„Polska”

SP-8

mgr Anita Wolanin  (mama)

Wyróżnienie

Imię i nazwisko

Autor, tytuł

Szkoła

Opiekun-nauczyciel

Pkt

M-ce

SP – 4-8

 

 

 

 

 

Oliwia Strzyż

kl. 8

Autor nieznany,

„List z Oświęcimia do Matki”

SP w Łukowem

mgr Tadeusz Nabywaniec

 

 

1

Emilia Furdak

5

Artur Oppman,

„Orlątko”

SP w Łukowem

mgr Tadeusz Nabywaniec

 

 

2

Maria Janik

4

Józef Szczepański,

„Dziś idę walczyć - Mamo"

SP-6

mgr Zdzisława Janowska

 

 

3

Jakub Malik

7

Jonasz Kofta,

„W moim domu”

SP-1

Ustrzyki D.

mgr Janina Malicka

 

 

Wyróżnienie

Mateusz Wiśniowski 

7  

Bolesław Redzisz,

„Człowiek"

SP-4

mgr Monika Sądelska   

 

Wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

Maja Bednarczyk

7

Władysław Broniewski,

„Ballady i romanse”

SP w Łukowem

mgr Tadeusz Nabywaniec

 

 

6

Milena Jagniszczak

8

Krzysztof K. Baczyński

„Elegia o... (chłopcu polskim)"

 

mgr Katarzyna Tymcio

 

 

6

Ewa Krupska

7

Romuald Drohomirecki,

„Polskie Dzieci Wojny 1939”

SP-1

Ustrzyki D.

mgr Janina Malicka

 

 

6

Blanka Łuczycka

5

Edward Słoński,

„Ta, co nie zginęła”

SP-9

mgr Katarzyna Markuc

 

 

6

Radosław Rydosz

6

Władysław Bełza

„Modlitwa za Ojczyznę”

SP-9

mgr Katarzyna Markuc

 

 

6

Wiktoria Wielobób

5

Michał Rusinek,

„Jaki znak twój” – „Wierszyk na dalsze 100 lat niepodległości”

SP-9

mgr Katarzyna Markuc

 

 

6

Julia Wisłocka

8

Wisława Szymborska,

„Gawęda o miłości ziemi ojczystej (fragm)" 

SP-6

mgr Zdzisława Janowska

 

 

6


 

Lp.

Imię i nazwisko

Autor, tytuł

Szkoła

Opiekun-nauczyciel

Pkt

M-ce

 

SPP

 

 

 

 

 

 1.  

Aleksandra Błaszczak

2

Józef Szczepański,

„Czerwona zaraza”

II LO

mgr Julita Kołodziejczyk

 

1

 1.  

Nikola Ścieranka

1

Tadeusz Witos,

„W rocznicę deportacji”

ZS-1

mgr Anita Wolanin

 

2

 1.  

Gabriela Rączka

Piotr Czaja

W. Szymborska,

„Gawęda o miłości”

ZS-2

mgr Agnieszka Sachajdak

 

3

 1.  

Jagoda Mielnik

kl.

Adam Mickiewicz,

„Inwokacja” – Pan Tadeusz

II LO

mgr Julita Kołodziejczyk

 

Wyr.

 1.  

Lena Gąska

kl. 2

Julian Tuwim,

„Modlitwa”-(Kwiaty polskie I/II/VIII fr.)

II LO

mgr Julita Kołodziejczyk

 

Wyr.

 
Komisja konkursowa: Małgorzata Buczek – przewodnicząca, Joanna Hydzik, Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, Helena Harenża.

Konkurs przeprowadzili członkowie „Sokoła”: Barbbara Milczanowska, Helena Harenża, Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, Jerzy Robel, Zdzisław Skrzypczyk, Bronisław Kielar.