Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.05.04

Konkurs 23 - Recytacja wierszy patriotycznych

Sanok, 18 maja 2017 r.

Sprawozdanie

Konkurs 23 pt. „Recytacja wierszy patriotycznych”

Organizator: TG „Sokół” w Sanoku

Data: czwartek, 18 maja 2017 r.

Miejsce konkursu: DOM SOKOŁA.

Rozpoczęcie przesłuchań: 900.

Cele konkursu:

  • podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • zapoznanie młodzieży z działalnością „Sokoła”.

Komisja:

  1. mgr Małgorzata Buczek,
  2. mgr Małgorzata Gierla,
  3. mgr Wiesława Józefczyk,
  4. mgr Elżbieta Wolanin,
  5. mgr Stefan Olbert.

Nagrody pieniężne 3 x (I m  …, II m …, III …, Wyr. ...)

Medale: (3 x 3) + 1= 10 szt.

Dyplomy: 7 + 9 +6 = 22 szt.

Wyniki:

Zajęte miejsce – Imię i nazwisko – Szkoła – Autor – Tytuł – Nauczyciel

SP

I. Jakub Bańczak  – SP Poraż – Artur Oppman – Orlątko – Joanna Pisula

I. Alekandra Krawiec – SP nr 4 Sanok – ks. Zdzisław Peszkowski – Modlitwa – Grażyna Piotrowska

I. Julia Wójcik – SP nr 4 Sanok – Artur Oppman – Krzyżyk z Olszynki – Grażyna Piotrowska

II. Paulina Malcher – SP Trepcza  – Tadeusz Różewicz – Oblicze ojczyzny – Joanna Lewicka

III. Róża Łupieżowiec – SP Bukowsko – Feliks Konarski – Czerwone maki – Alicja Maczużak

III. Maja Perkołup – SP Bukowsko – Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o ... [chłopcu polskim] – Alicja Maczużak

IV. Miłosz Kowalczyk – SP Bukowsko– Adam Mickiewicz – Inwokacja (Pan Tadeusz) – Alicja Maczużak

G

Wyróżnienie Zarządu „Sokoła”Ilona Solon – G. Niebieszczany – Tadeusz Witos – W rocznicę deportacji – Ewa Żytka-Rydosz

I. Zofia Leszczyk – G. Trepcza – Lusia Ogińska – Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA – Bożena Zarzyka

II. Aleksandra Krzysik – G. Zagórz – Zbigniew Herbert – Rozważania o problemie narodu – Ewa Bryła-Czech

II. Artur Maciejowski – G. Zagórz – Władysław Broniewski – Ballady i romanse – Ewa Bryła-Czech

III. Oliwia Radwańska – G. nr 4 Sanok – Wisława Szymborska – Gawęda o miłości ziemi ojczystej – Katarzyna Markuc, Barbara Glinianowicz, Ewa Wrotniak

IV. Paulina Kuczma – G. nr 4 Sanok – Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o ... [chłopcu polskim] – Katarzyna Markuc, Barbara Glinianowicz, Ewa Wrotniak

V. Klaudia Jankowska – G. Tarnawa D. – Kamil Ildefons Gałczyński – Sen żołnierza – Anna Kruczek, Marek Drwięga

VI. Paulina Dąbrowska– G. Tarnawa D. – Władysław Bełza – Ziemia rodzinna – Anna Kruczek, Marek Drwięga

VI. Martyna Mazur – G. Trepcza – Maria Konopnicka – Ojczyzna – Bożena Zarzyka

VII. Aleksandra Semen – G. Zagórz – Jadwiga Gamska-Łempicka – Nad grobami polskimi w Katyniu – Ewa Bryła-Czech

VIII. Sandra Krzesińska – G. Komańcza – Krzysztof Kamil Baczyński – Elegia o ... [chłopcu polskim] – Irena Koczera

IX. Martyna Myćka – G. nr 2 Sanok – Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o ... [chłopcu polskim] – Małgorzata Mazur

X. Wiktoria Dobrzańska – G. Trepcza – Krzysztof Kamil Baczyński – Elegia o ... [chłopcu polskim] – Bożena Zarzyka

SPG

I. Adrian Słowiak – ZS nr 2 Sanok – Konstanty Ildefons Gałczyński – Pieśń o  fladze (1944) –  Ewa Bień

II. Dawid Lubiński – ZS nr 1 Sanok – Krzysztof Kamil Baczyński – Polacy – Agnieszka Kutiak

III. Agnieszka Chaberska – ZS nr 5 Sanok – Maria Konopnicka – Pieśń o domu – Agnieszka Jakobik

IV. Laura Gryziecka – ZS nr 2 Sanok – Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o ... [chłopcu polskim] – Ewa Bień

V. Karolina Durda – ZS CKR Nowosielce – Feliks Konarski – Czerwone maki – Edyta Pałuk

VI. Patrycja Radko – ZS nr 2 Sanok – Lusia Ogińska – Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA – Ewa Bień

VII. Klaudia Lipa – ZS nr 5 Sanok – Feliks Konarski – Czerwone maki – Agnieszka Jakobik

VIII. Patryk Salamon – ZS CKR Nowosielce – Jerzy Paczkowski – Pacierz żołnierski – Edyta Pałuk

 Gratulujemy i dziękujemy uczennicom i uczniom, uczestnikom konkursu!

Dziękujemy nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu!

Dziękujemy dyrektorom szkół, którzy pozwolili na uczestnictwo w konkursie!

Dziękujemy członkom Komisji Konkursowej, za dobrze wykonaną pracę!

Przykro nam z powodu braku na konkursie, reprezentacji wielu sanockich szkół.