Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012.10.20

„IV Bieg Sokoli - Niepodległościowy”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku zorganizowało na sanockich „Błoniach”,

w sobotę 20 października 2012 r.

„IV Bieg Sokoli - Niepodległościowy”.

1_400_35

1a_400_10

1aa_400_02

Cel biegu:

- uczczenie 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,

- kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.


Otwarcia biegu dokonał Bronisław Kielar pozdrawiając wszystkich zebranych sokolim pozdrowieniem – czołem!

Powitał uczestników biegu, rodziców młodocianych uczestników, kibiców, wszystkich wspomagających organizację biegu oraz Zarząd i członków „Sokoła”.


Zarząd sanockiego „Sokoła” przy współpracy z Panem Ryszardem Długoszem, przygotował biegi na dystansach 500, 600, 800 i 1000 m dla dziewcząt i chłopców.


Zawodniczki i zawodnicy przyjechali z różnych miejscowości naszego powiatu – wszystkim serdecznie dziękujemy.


W biegu wzięło udział: 35 dziewcząt (20 - SP, 15 - G) i 12 chłopców (5 - SP, 7 - G)

Razem 47 zawodników


Wyniki


Gr. I – SP kl. III – IV – dziewczęta – 500 m

I. Martyna Jakiel – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

II. Julia Ostrowicka – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

III. Aleksandra Czarnecka – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

IV. Patrycja Radoń – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

V. Julia Żuchowska – SP nr 1 w Sanoku – mama: Joanna Warchoł-Żuchowska,

VI. Agnieszka Bacior – SP nr 1 w Sanoku – opiekun: Maria Mielecka,

VII. Klaudia Wiórek – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VIII. Nikola Bobik – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

IX. Oliwia Lisowska – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

X. Sara Solecka – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

XI. Oliwia Dzik – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

2_400_22

7aaa_400

2aa_400_02

2a_400_06

Gr. II – SP kl. III – IV – chłopcy – 500 m

I. Wiktor Łuczycki – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Robert Ćwikła,

II. Kamil Bodnar – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Robert Ćwikła,

III. Dawid Głuszkiewicz - SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Robert Ćwikła,

IV. Jakub Kaczmarski – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Robert Ćwikła.

3_400_14

10_400_07

9a_400


Gr. III – SP kl. V – VI – dziewczęta – 600 m

I. Dominika Siuciak – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

II. Martyna Wojtanowska – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

III. Dominika Marcinik – SP nr 1 w Zagurzu – opiekun: Sylwia Mackiewicz,

IV. Anna Czubek – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

V. Wiktoria Węgrzyn – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VI. Natalia Pawińska – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VII. Dominika Radoń – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VIII. Dominika Kuczma – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

IX. Jagoda Jalińska – SP nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz.

4_400_09

12_400_03

4a_400

4aa_400

Gr. IV – SP kl. V – VI – chłopcy – 800 m

I. Piotr Nałęcki – SP nr 1 w Sanoku – opiekun M. Nałęcki

15a_400_02

Gr. V – G kl. I, II, III – dziewczęta – 600 m

I. Marzena Rajter - Gim. nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

II. Patrycja Nycz - Gim. Besko – opiekun: Ryszard Długosz,

III. Dominika Janik - Gim. nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

IV. Klaudia Durał - Gim. nr 1 w Sanoku – opiekun: Aneta Chytła,

V. Karolina Grfert - Gim. nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VI. Natalia Bobik - Gim. nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VII. Weronika Zegarowicz - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak,

VIII. Katarzyna Hydzik - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

IX. Jagoda Hydzik - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

X. Paulina Bogaczewicz - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

XI. Julia Bujas - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

XII. Amelia Kurek - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak,

XIII. Ewa Burdziak - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

XIV. Patrycja Maciejewska - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

XV. Maria Bodziak - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

5_400_11

21_400_02

5a_400_01


Gr. VI – G kl. I, II, III – chłopcy – 1000 m

I. Maciej Hunia - Gim. nr 2 w Zagórzu – opiekun: Ewa Get,

II. Rafał Kurek – Gim. Tarnawa Dolna – opiekun: Sylwia Mackiewicz,

III. Dawid Gaworecki - Gim. nr 2 w Zagórzu – opiekun: Ewa Get,

IV. Mateusz Błożowski - Gim. nr 2 w Zagórzu – opiekun: Tadeusz Nabywaniec,

V. Konrad Baryła - Gim. nr 4 w Sanoku – opiekun: Ryszard Długosz,

VI. Sitarz Marcin - Gim. Pobiedno – opiekun: D. Adamski,

VI. Szymon Skiba - Gim. nr 2 w Sanoku – opiekun: Kinga Zoszak.

6_400_09

6a_400

6aa_400

100_400

21a_400_01


21aa_400


101_400_01

102_400_01

103_400

104_400

105_400

106_400


20_400_01

Dziękujemy za pomoc przy organizacji biegu:

1. Redakcje: „eSanok” i „Tygodnik Sanocki” – informacja o biegu.

2. Jednostka Strzelecka 2210 w Sanoku pod dowództwem Wacława Borowego - zabezpieczenie trasy,

3. Witold Sebastiański - kamera, Tadeusz Nabywaniec – zdjęcia.

4. Sekretariat: Maria Kielar, Kinga Zoszak.

5. Sędziowie zawodów: Damian Dziewiński, Ryszard Długosz, Stefan Tarapacki.


oraz następującym członkom „Sokoła”:

Teresa Koza, Barbara Milczanowska, Andrzej Chrobak, Bronisław Kielar, Stanisław Lewek, Tadeusz Nabywaniec, Marian Osękowski, Paweł Sebastiański, Witold Sebastiański, Jerzy Skibiński, Zdzisław Skrzypczyk, Marcin Smoter, Stefan Tarapacki,


Uwagi

- Biegi zostały przeprowadzone przy bardzo pięknej pogodzie - była to „Złota Polska Jesień”.

- Frekwencja nie była wysoka - 47 uczniów - nie wszyscy dyrektorzy szkół i nie wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego rozumieją jak wazne dla dzieci jest uczestnicywo w tego typu zawodach.

- Bieg w ostatniej chwili musieliśmy przenieść ze stadionu „Wierchy” na sanockie „Błonia” - w przyszłości nie chcielibyśmy zawodów przenosić np. do Zagórza.

- Zawodnicy byli wspaniali, mieli chęci, mieli siły i cieszyli się z udziału, a najbardziej ze zwycięstwa - gratulacje!


Prosimy o uwagi dotyczące biegu (sokol@sokolsanok.pl).


Czołem!

Bronisław Kielar

20.10.2012 „IV Bieg Sokoli – Niepodległościowego” - dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów - Stadion „Wierchy” sanockie „Błonia”- 1100.

Biegi dla dzieci i dorosłych musieliśmy w tym roku rozdzielić z powodu remontu dróg w Centrum Miasta.

UWAGA!

W związku z kłopotami z przeprowadzeniem „IV Biegu Sokolego - Niepodległościowego” na Stdionie „Wierchy”, bieg będzie przeprowadzony na „Błoniach” (pomiędzy Areną, a mostem).

Przepraszamy zainteresowanych za kłopoty związane z powyższą zmianą i zapraszamy do udziału w biegu.

Regulamin

„IV Biegu Sokolego – Niepodległościowego”

1. „IV Bieg Sokoli – Niepodległościowy” organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez TG „Sokół” w Sanokutel. 503 319 517.

2. W biegu może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, posiadający:

- zgodę rodziców lub aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym,

- legitymację szkolną.

3. Cel Biegu:

- uczczenie 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,

- kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

4. Zasady finansowania:

- koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

- koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.

5. Termin i miejsce 20.10.2012 r. – sobota –

Stadion „Wierchy” „Błonia” koło Areny.

6. Grupy wiekowe, dystans, czas startu:

I grupa – SP - dziewczęta – kl. III i IV – dystans: 500 m – start 1100.

II grupa – SP - chłopcy – kl. III i IV – dystans: 500 m – start 1115.

III grupa – SP - dziewczęta – kl. V i VI – dystans: 600 m – start 1130.

IV grupa – SP - chłopcy – kl. V i VI – dystans: 800 m – start 1145.

V grupa – Gimnazjum - dziewczęta – kl. I, II, III – dystans: 600 m – start 1200.

VI grupa – Gimnazjum - chłopcy – kl. I, II, III – dystans: 1000 m – start 1215.

7. Organizacja biegu

  1. opieka medyczna,
  2. szatnia, umywalki.

8. Odpowiedzialni:

- za przebieg biegu odpowiada: mgr Ryszard Długosz t. 681 834 969

9. Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl

10. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu.

11. Przewidziano:

medale za 1-3 miejsce, dyplomy za 1-6, nagrody za 1-6, upominki dla wszystkich.

12. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.

13. Szczegółowe informacje na stronie: www.sokolsanok.pl

14. Doraźna pomoc medyczna:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku – lekarz dyżurny 1346 56 202.

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - Dyspozytornia 13 46 56 100 - Gabinet lekarski - 13 46 56 155

- na miejscu obecny będzie lekarz.

15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – oficer dyżurny

1346 31 190, 1346 589 01.

16. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 1346 57 310.


Zapraszamy Mieszkańców Sanoka i Rodziców

o przyjście na „Wierchy” „Błonia”

i dopingowanie Zawodników.

Karta zgłoszenia ucznia do udziału

w „IV Biegu Sokolim – Niepodległościowym”

organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku

w dniu 20.10.2012 r.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………

2. Data urodzenia…………………………………………………

3. Klasa …………………………..………………………………

4. Nazwa szkoły ……………………………………………….

6. Nazwa klubu: ………………………………….…………….................

7. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego……........

8. Email kontaktowy……………………………………………..............

9. Tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna………………...........

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………......…..……

w „IV Biegu Sokolim – Niepodległościowym”.

Jednocześnie oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych.

……………………….………………......

Czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.

……………………………………………..

Podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

……………………………………………

Miejscowość, data

Bez prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, uczeń nie zostanie dopuszczony do biegu.