Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2023.02.02

Wystawa – Dokumenty Sokolstwa Polskiego w Ameryce

Wystawa pt.:

Ramię krzep – Ojczyźnie służ”.

135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce,

ustawiona w sobotę, 11 lutego 2023 r. otwarta została w poniedziałek, 13 lutego 2023 r. o godz. 1200, na Placu Harcerskim w Sanoku.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”. Wystawa prezentowana będzie na Placu Harcerskim im. ks. Zdzisława Peszkowskiego przed Gmachem sanockiego „Sokoła” – do 10 marca 2023 r.

Autorami wystawy są Dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Marzena Kruk i Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym w IPN Grzegorz Trzyna. Inspiracją do przygotowania wystawy na temat historii i dorobku tej zasłużonej organizacji była przypadająca w ubiegłym roku 135. rocznica założenia pierwszego gniazda sokolego w Chicago (1887), zaledwie 20 lat po powstaniu pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Istotą ruchu sokolego było hasło „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – dbałość o tężyznę fizyczną przy jednoczesnym kultywowaniu polskości. W czasie I wojny światowej Sokolstwo w USA liczyło ok. 25 tys. członków.

W 2019 r. do zasobu Archiwum IPN trafiły niezwykle cenne zbiory dotyczące działalności Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce tj. korespondencja, prasa, unikatowe fotografie, a także mundury, sztandary i odznaczenia. Prezentowana wystawa składa się z szesnastu plansz przedstawiających kręgi tematyczne odnoszące się do historii „Sokoła”: początki i organizacja, struktura, rozłam i zjednoczenie, militaryzacja, rekrutacja, czyn zbrojny, wsparcie dla Ojczyzny, walki na Kresach, Sokolstwo podczas II wojny światowej, sport (rozwój fizyczny, otwarcie na inne dyscypliny, lekkoatletyka, sokoli sportowcy), więzi z ojczyzną przodków oraz solidarność z Polską.

Po raz pierwszy ekspozycję zaprezentowano na Placu Zamkowym w Warszawie 10 września 2022 r. Wystawa jest okazją do przybliżenia sanoczanom historii jednej z najbardziej zasłużonych organizacji polonijnych w USA oraz wkładu Sokolstwa w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., a także w wojnie z bolszewikami  1919-1920.

Plan otwarcia wystawy:

  • Hymn Sokoli
  • Zapoznanie się z materiałem wystawowym
  • Zdjęcie uczestników na tle Wystawy i Domu Sokoła
  • Przejście do lokalu
  • Powitanie uczestników
  • Wystąpienie naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie  prof. Krzysztofa Kaczmarskiego
  • Wystąpienia pozostałych zaproszonych gości
  • Dyskusja
  • Zakończenie

Odpowiedzialni: dh wiceprezes Jerzy Robel i Grupa Turystyczno-Historyczna (dh. Barbara Milczanowska, dh. Anna Sebastiańska, dh Witold Sebastyański).

Podziękowania:

Dziękujemy uprzejmie Panu  dr. Marcinowi Bukale z IPN w Rzeszowie za zorganizowanie wystawy i dostarczenie jej do Sanoka.

Dziekujemy Panu prof. Krzysztofowi Kaczmarskienu z IPN w Rzeszowie za przyjazd do Sanoka i wygłoszenie prelekcji na temat wystawy.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Sanoka Tomaszowi Matuszewskiemu za użyczenie Placu Harcerskiego na ustawienie wystawy.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w otwarciu wystawy.

 

Uczestnicy: