Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2020.06.20

Spotkanie honorujące dh. śp. Adama Pytla (1856-1928)

Adam Pytel

28 czerwca – Dzień sanockiego Sokoła (w 2020 przypada w niedzielę).

Ze względu na wybory, uroczystość przesunęliśmy na sobotę, 4.07.2020 r.

 

Oddanie honorów i zapalenie znicza pamięci,

przy grobie dh. prezesa śp. Adama Pytla,

z odnowionym 20.05.2020 r. nagrobkiem przez TG „Sokół” w Sanoku,

w 92. rocznicę Jego śmierci i w 131. rocznicę utworzenia sanockiego „Sokoła”.

 

Wystąpienie prezesa „Sokoła”.pdf

Głos zabrali również:

  • ks. prałat dr Andrzej Skiba, Honorowy Obywatel Królewskiego, Wolnego Miasta Sanoka,
  • Pan Stanisław Chęć, Starosta Sanocki,
  • Pan Andrzej Romaniak, przewodniczący Rady Miasta Sanoka,
  • Pani hm. Krystyna Chowaniec, Honorowa Obywatelka Królewskiego, Wolnego Miasta Sanoka.   

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom naszej uroczystości za udział: Panu Grzegorzowi Korneckiemu, wiceburmistrzowi Miasta Sanoka, dh. Adamowi Korneckiemu, radnemu RM Sanoka, Panu Grzegorzowi Nogajowi, przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta,  Strzelcom JS, Sokołom PDS, Panu Wojciechowi Petrykowi, Panu Janowi Nebesio i wszystkim nie wymienionym.

Na uroczystość udaliśmy się z dwoma sztandarami:

  • Poczet sztandarowy (Amelia Pihut – chorąży, oraz Jakub Sabat i Franciszek Bryndza), ze sztandarem wykonanym w 1901 r., z którym wyszliśmy ostatni raz, a który pozostanie przechowany jako nasz wielki skarb.
  • Poczet sztandarowy (Marian Osękowski – chorąży, oraz  Henryk Sobolak i Ryszard Wydrzyński), z nowym sztandarem ( z 2020 r.), który był użyty po raz pierwszy, a który będzie nam służył przez następne lata.

Warta przy nagrobku: Emil Nawój, Michał Winiarczyk.

Drużynę przygotował: instruktor Wojciech Chrobak

                                                 z zastępowymi: Dominiką Dereń i Dominikiem Jędrzejczykiem.

Złożyliśmy kwiaty pod „Sokołem zrywającym kajdany niewoli”.

Zapaliliśmy światło pamięci pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki – Patrona „Sokoła”.