Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.01.15

Smutna wiadomość!

Po uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. dziekana dr. Romana Fronia, któremu sedecznie dziękujemy za piękne kazanie z uwzględnieniem „Sokoła”, odprowadziliśmy naszego druha Pawła na miejsce wiecznego spoczynku.

     W uroczystości uczestniczyła Rodzina, Druhny i Druhowie Sokoli oraz znajomi, ze wzgledu na wirusa w ograniczonej liczbie.

Poczet sztandarowy „Sokoła”: Bronisław Kielar, Zdzisław Skrzypczyk, Ryszard Wydrzyński.

Wieniec: Barbara Milczanowska, Henryk Sobolak.

Zdjęcia: Witold Sebastyański.

Słowa pożegnania wygłosili: dh Bronisław Kielar, dh. Barbara Milczanowska i Ewa Filip, prezes „Stowarzyszenia Opieki Nad Starymi Cmentarzami”, do którego śp. dh Paweł Sebastiański należał.