Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.01.29

Przysięga i Opłatek w Sokole

Sprawozdanie

 

        W sobotę, 28 stycznia 2017 r. zorganizowaliśmy, jak co roku, 

SOKOLE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Program:

 1. przysięga druhów PDS,
 2. modlitwa i opłatek,
 3. obiad,
 4. wystąpienia okolicznościowe,
 5. bieżące tematy „Sokoła” - dyskusja,
 6. kolędy.

Przed rozpoczęciem „Sokolego Spotkania Opłatkowego”, jedna Druhna i pięciu Druhów otrzymało legitymacje członkowskie „Sokoła”.

Po wprowadzeniu Sztandaru Sokolego, odśpiewano Hymn Sokoli:

Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat,

na nowe on życia koleje,

z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad;

i duch i ciało w nim mdleje.

Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył! – bis

W niemocy senności i ciało i duch

na próżno się dźwiga i łamie.

Tam tylko potężnym i twórczym jest duch,

gdzie wola silne ma ramię.

Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat,

niech skrzydła sokole od młodych ma lat!

Następnie odbyła się uroczysta Przysięga dwóch Druhen i dziesięciu Druhów Polowej Drużyny Sokolej.

Rota Przysięgi:

„Ja [Imię i nazwisko] wstępując w szeregi Polowej Drużyny Sokolej,

w obliczu Boga Wszechmogącego i Braci Sokolej,

przysięgam służyć wiernie Bogu i Ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej,

stać na straży jej honoru, tradycji i wiary.

Przysięgam przestrzegać Przykazań Sokolich,

być posłusznym zwierzchnikom,

przyjęte obowiązki zawsze spełnić,

lub w razie niemożności postarać się o zwolnienie z nich,

a także dochować tajemnic organizacji.

Tak mi dopomóż Bóg".

Druhny: Justyna Zajdel i Klaudia Tkacz oraz Druh Zbigniew Zimoń, deklamowali wiersz:

Adam Asnyk, Do Sokołów.

Wiersz umieszczony w „Pamiętniku Sokoła Krakowskiego” 1896 r., a następnie w opracowaniu Tadeusza Miękisza z 1939 r.

    Do lotu, bracia Sokoły,

    Rozwińcie skrzydlate hufce,

    Gdzie blask jutrzenki wesoły,

    Tam dążcie w swojej wędrówce,

    Do ciał i duchów rozkwitu,
    Do pełni ludzkiego bytu!

Zatoczcie nad naszą ziemią

Słonecznych polotów kręgi,

I budźcie tych, którzy drzemią.
Hasłem wskrzeszonej potęgi,

I tchnijcie ożywcze moce

W smutne dziedzictwo sieroce.

        Z uczuciem szlachetnej dumy

        Prowadźcie, o przodownicy!

        Do czystej życia krynicy

        Zwątlałe skarlałe tłumy

        Aby się rzesze napiły

        Z źródeł młodości i siły.

Niech potężnieją ramiona!

Mech się rozrasta szeroko

Pierś silną wolą natchniona,

A męstwem zapłonie oko,

Cielesna niemoc niech znika,

Z nią nędzny duch niewolnika!

        Z fizycznej siły wykwita

        Sił wyższych czynność społeczna,

        I mądrość w środki obfita

        I miłość ludzi słoneczna,

        I wielkich poświęceń zdolność

        Za wiarę. Ojczyznę, wolność.

Więc naprzód, wierna drużyno,

W świetlanym kąp się błękicie,

A dla tych, co marnie giną

Chcąc nowe wywalczyć życie,

 Z niezłomną wolą postanów

Przemienić karły w tytanów!

 

Sztandar Sokoli został wyprowadzony.

Kila słów skierowano do nowo zaprzysiężonych:

Kochani: Druhny i Druhowie!

Jesteście już po uroczyście złożonej przysiędze, która jest aktem ślubowania,

jest zobowiązaniem druhów wobec „Sokoła” oraz Państwa.

Stanowi również źródło siły moralnej druhów.

Przypomnijcie sobie drogę dojścia do przysięgi:

najpierw podjęliście decyzję, że trzeba iść do „Sokoła”,

następnie trzeba było zostawić zajęcia domowe, zrezygnować z wielu innych zajęć i wybrać się na zajęcia PDS.

Różne ćwiczenia odbywaliście w waszej piwnicy,

na Sali gimnastycznej G-2, na siłowni II LO,

byliście na ściance spinaczkowej ZHP,

na strzelnicy ZS-2,

uczestniczyliście także w ćwiczeniach polowych, również ze „Strzelcami”.

Pokonaliście wiele trudności, osiągnęliście następny etap życiowy,

jesteście bardziej dojrzałymi, lepszymi ludźmi.

Przed Wami następne wyzwania, następne zadania.

Życzę Wam sukcesów w pokonywaniu kolejnych etapów życiowych!

 

Po zaproszeniu nowozaprzysiężonych „Sokołów” do stołu, prezes Bronisław Kielar powitał wszystkich zaproszonych gości, oraz Zarząd i wszystkie Druhny i Druhów uczestniczących w spotkaniu.

Następnie ks. prałat Feliks Kwaśny poprowadził modlitwę, pobłogosławił opłatki i zebranych, po czym składaliśmy sobie najlepsze życzenia.

Bronisław Kielar przedstawił następujące treści:  

              Szanowni Państwo!

Pożegnaliśmy rok 2016, który był dla „Sokoła” rokiem spokojnym ale pracowitym.

Był to rok wielkiego Jubileuszu 1050. lecia chrztu Polski.

Wykonaliśmy założony plan, który obejmował m.in.:

 • remont wybranych elementów budynku (strych, piwnica, filary),
 • organizację zawodów sportowych, np.

- XI Bieg Sokoli-Niepodległościowy,

- II Mistrzostwa Polski W Trójboju obronnym,

 • organizacja konkursów, takich jak:

- Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski – teoretyczny,

-         „                                                      – plastyczny,

- Sanok jest piękny – fotograficzny,

- Błękitny generał Józef Haller – teoretyczny,

 • organizacja zawodów strzeleckich,
 • organizacja Zjazdu Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze,
 • organizacja Polowej Drużyny Sokolej (dokumentacja, nabór, mundury, zajęcia, przysięga),
 • udział w spotkaniach, uroczystościach i zawodach organizowanych przez inne Gniazda Sokole ( Rzeszów, Rymanów, Mielec),
 • udział w spotkaniach, uroczystościach i zawodach organizowanych przez inne środowiska (Uniwersytet III Wieku, Lesko, Bykowce, Żubracze),
 • braliśmy udział w wielu uroczystościach rocznicowych w Sanoku,
 • nasi zawodnicy reprezentowali „Sokoła” w bardzo wielu biegach organizowanych w Polsce i za granicą.

Witamy nowy rok 2017, który jest bogaty w rocznice i wydarzenia dotyczące sokolstwa, a mianowicie:

 • obchodzimy Jubileusz 150. rocznicy utworzenia TG „Sokół” we Lwowie – 1867, z tej okazji NBP wydał już 10 złotową monetę okolicznościową.

Rok 2017 został ustanowiony:

 1. Rokiem Tadeusza Kościuszki, Patrona TG „Sokół” w Polsce – 200. rocznica śmierci (15 października 1817). Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość, generał, „niezłomny bojownik w walkach o niepodległość".
 1. Rokiem Józefa Piłsudskiego – 5 grudnia 2017 r. przypada 150. Rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego,
 1. Rokiem generała Józefa Hallera

W uchwale Senatu RP czytamy:

„Generał Józef Haller (1873–1960) był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym.

Z jego biografią wiąże się wiele niezwykłych wydarzeń, których rocznice obchodzimy w 2017 r. (…) Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patriotycznego ducha”.

W roku 2017 obchodzimy 120. rocznicę śmierci Adama Asnyka 18381897.

oraz obchodzimy Jubileusz 128. rocznicy utworzenia TG „Sokół” w Sanoku  – 1889.

 

Przypomnijmy cele utworzenia „Sokoła”, które głosili jego założyciele:

 1. podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,
 2. podnoszenie rozwoju życia umysłowego i sportowego w społeczeństwie,
 3. kształtowanie postaw patriotycznych, zgodnie z sokolim zawołaniem „w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Często przypominam wypowiedź dh. dr. Karola Zaleskiego, inicjatora utworzenia sanockiego „Sokoła”, który na zebraniu założycielskim w 1889 r., uzasadniając wielką potrzebę gimnastyki w życiu ludzkim, powiedział:

„Zaiste zdrowy i silny czuje pewność siebie, a będąc pewnym siebie nabiera wiary w siebie, ta zaś stwarza odwagę i energię.

Więcej chyba nie potrzeba do kształcenia charakteru, a jednak gimnastyka osiąga jeszcze więcej w tym kierunku wyrabia bowiem przez systematyczne ćwiczenia tak pojedynczych,  jak całych grup mięśni posłuszeństwo, przytomność umysłu, wyrabia odwagę, przyzwyczaja do dokładności i porządku, do znoju i pracy, uczy wytrwałości, wyrabia towarzyskość, kształci umysł piękna i odpowiednio duszę nastraja”.

Dzisiaj już nie musimy wyjaśniać młodzieży, związku ćwiczeń fizycznych z tężyzną umysłową, jest to oczywiste już dla dzieci szkoły podstawowej.

Obecnie mamy już bardzo dobre warunki do wychowania fizycznego, w porównaniu do okresu powstawania „Sokoła”, kiedy to w roku 1900 rozpoczęto zajęcia na pierwszej w Sanoku sali gimnastycznej, w DOMU SOKOŁA.

Natomiast świadomość narodową, oraz postawy patriotyczne w czasie wielkiego internetu, w czasie nieustającego naporu wielkiej globalizacji trzeba kształtować nieustająco, wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście, oraz Druhny i Druhowie Sokoli.

W dyskusji zabierali głos m.in.: ks. prałat Feliks Kwaśny, dh Zdzisław Skrzypczyk, hm. Krystyna Chowaniec, dh. Barbara Milczanowska.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym spotkaniu.

Dziękujemy Pani dr Monice Brewczak, że bardzo nas wspomogła podczas śpiewania kolęd.

Bronisław Kielar

Zdjęcia: http://www.sokolsanok.pl/galeria/oplatek-2017

https://youtu.be/08zeiU42iG8