Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2011.08.21

Ks. Prałat Feliks Kwaśny przeszedł na emeryturę

Ksiądz Archiprezbiter Feliks Kwaśny

Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku

Wielebny Księże Prałacie

W związku z zakończeniem bardzo pracowitego etapu życia i przejścia na zasłużoną emeryturę Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku pragnie złożyć serdeczne podziękowania za 45 lat kapłaństwa, za wiele lat posługi kapłańskiej na terenie Sanoka w tym przez 30 lat jako Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku.

Dziękujemy za dobre słowa wypowiedziane i wyśpiewane w całym okresie posługi w służbie Bożej, a także za dobre słowa wypowiadane na spotkaniach okolicznościowych naszego Towarzystwa dotyczące postaw patriotycznych i pracy dla dobra wspólnego.

Pamiętamy również Drogi Księże Prałacie Twoje działania budowniczego, a także bardzo wspierające działania na terenie Sanoka, w okresie przemian ustrojowych zachodzących w Polsce w latach osiemdziesiątych.

Prosimy o dalszą współpracę z „Sokołem”.

Życzymy Księdzu Prałatowi, Honorowemu Obywatelowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka, długich lat życia w zdrowiu i w spokoju.

Z sokolim pozdrowieniem – czołem!

Bronisław Kielar

120_lecie_400

op322atek_400

op322atek__400

2011-01-15_op322atek_soko322a_9__400