Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.09.23

Konkurs pt: Jak Sanok dochodził do niepodległości?

Konkurs (26) polega na nadesłaniu zdjęć lub innych materiałów, których treść przedstawia Sanok i okolice w okresie:1914-1918.

Materiały mogą być przesłane w formie elektronicznej, lub papierowej.

Dla zdobywców 5. miejsc przewidujemy nagrody pieniężne i dyplomy.

Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres: sokol@sokolsanok.pl lub 38-500 Sanok, ul Mickiewicza 13.

Termin: 30 września 2018 r.

Bronisław Kielar