Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2013.06.10

Konkurs dotyczący zagospodarowania byłego lodowiska

Zarząd TG „Sokół” ogłasza Konkurs 7

dotyczący zagospodarowania działki „Sokoła” nr 541/4 (byłe lodowisko – „Torsan”).

Dotarły do nas 2 prace konkursowe.

Zarząd przyznał:

I m. - Patrykowi Wacławskiemu (ZS nr 3) - Pure Label

II m. - Karolowi Szczepanowi - II LO – opiekun Paweł Skiba.

13 Ogłoszenie wyników „Konkursu 7” odbyło się we czwartek, 11 lipca 2013 r.

Dyplomy i nagrody pieniężne zostały wręczone we czwartek, 11 lipca 2013 r. o godz. 1700 w lokalu „Sokoła”.

Gratulujemy!We czwartek, 20 czerwca o godz. 1700 w lokalu „Sokoła” odbędzie się pierwsza otwarta dyskusja na temat zagospodarowania w/w działki.

Na spotkanie zapraszamy młodzież i dorosłych.

Bronisław Kielar

Już po spotkaniu

Dzisiaj (20.06.2013 r.) spotkaliśmy się z młodzieżą w lokalu „Sokoła” w celu omówienia zagospodarowania terenu po byłym lodowisku.

Na spotkanie przyszło kilkudziesięciu młodych ludzi (~40) – uprawiających sporty ekstremalne (BMX, rolki, deskorolki i ćwiczący bez sprzętu), w imieniu, których przygotowany materiał wyświetlił i omówił Patryk Wacławski - Tow.PURE LABEL.

Młodzież szuka miejsca, które nadawałoby się do uprawiania sportów ekstremalnych.

Bardzo dobrym miejscem na zainstalowanie sprzętu pod „Skatepark” byłaby działka pomiędzy b. lodowiskiem, a Parkiem, którą użytkuje Miasto.

W tym miesiącu zostały rozebrane ruiny maszynowni, które czekały na to od 2006 r. tzn. od momentu likwidacji „Totsanu”.

Wywieziono z tej działki kilka samochodów śmieci, a teraz można by tu urządzić „Skatepark”.

Pieniądze na: ogrodzenie, zabezpieczenie skarp, zakup ścianki wspinaczkowej, sprzętu „Skateparku” można było by zarobić, urządzając parking na płycie b. lodowiska.

Młodzież oczekuje od nas, dorosłych pomocy, oczekuje, że „Sokół” pomoże im w uprawianiu w/w, dość popularnych dyscyplin. Zobaczymy co da się zrobić w tej sprawie.

Radni: Maciej Drwięga i Andrzej Chrobak, zaprosili przedstawicieli obecnej młodzieży na posiedzenie komisji Rady Miasta.

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu „Sokoła” omówimy przedstawione przez młodzież propozycje.

O wynikach poinformujemy na tej stronie.

Relacja Renaty Machnik z Radia Rzeszów - proszę odsłuchać

http://www.radio.rzeszow.pl/powiat-sanocki/item/26379-co-dalej-z-dzia%C5%82k%C4%85-po-dawnym-lodowisku-w-sanoku?-pos%C5%82uchaj

Pan Burmistrz obiecuje - można posłuchać i zobaczyć

http://esanok.pl/2013/tajemniczy-inwestor-zafunduje-miastu-skatepark-mb001.html#comment-172368

Plac (magazyn materiałałów budowlanych, śniegu) naprzeciw Skansenu - będzie przerobiony na rekreacyjno-sportowy?

http://esanok.pl/2013/krucjata-bluja-jest-skladowisko-czy-bedzie-san-francisco-mb001.html

Apel i prośba do uprawiających sporty ekstremalne w poszczególnych grupach.

W związku z tym, że w czerwcu 2014 r. organizujemy uroczystość z okazji 125 rocznicy TG „Sokół” w Sanoku prosimy poszczególne grupy młodzieży, uprawiające sporty ekstremalne o przygotowanie się do zawodów, które byłyby rozegrane w kwietniu lub maju 2014 r. o Puchar Zarządu „Sokoła”.

Uczestnicy w/w zawodów wzięliby również udział w pokazach sportowych w dniu 7 czerwca 2014 r., w drugim dniu uroczystości jubileuszowych „Sokoła”.

boisko_sportowe

REGULAMIN KONKURSU 7

pod hasłem:

„Zagospodarowanie Torsanu”

1. Organizator:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 13, I p.

tel. 503 319 517

sokol@sokolsanok.pl

www.sokolsanok.pl

2. Cele konkursu:

  • opracowanie przez młodzież, wizji zagospodarowania działki 541/4, (byłego lodowiska) zwanej „Torsanem”.
  • zachęcenie młodzieży do współpracy w kształtowaniu najbliższego otoczenia,
  • uświadomienie młodzieży, że najpierw trzeba pracować nad wizją, koncepcją, a następnie tę koncepcję można realizować.

3. Warunki uczestnictwa:

  • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
  • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
  • praca może być wykonana w dowolny sposób: opisowy, opis + zdjęcia, plastyczny i inny.

4. Termin: prace należy złożyć we czwartek 4.07.2013 r. o godz. 1700 w lokalu „Sokoła” ul. Mickiewicza 13 I p. lub w tym terminie przesłać na podany adres lub adres: sokol@sokolsanok.pl.

5. Nagrody: dyplomy (I-VI m.), nagrody pieniężne (I-III m – 300, 200, 100 zł), upominki (IV-VI m.).

6. Ocena prac: prace oceni i nagrody ustali komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

8. Konsultacja: pytania można kierować pod adres: sokol@sokolsanok.pl, lub tel. 503 319 517

9. Uwagi dodatkowe:

  • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU

W KONKURSIE!

W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

Bronisław Kielar

1_400_50

Karta zgłoszenia do udziału w Konkursie 7

pod hasłem

„Zagospodarowanie Torsanu”

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1.Imię, nazwisko i kontakt z uczestnikiem:

1) ……………………………………………………………………....................

2) ……………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………

3. Nazwa szkoły i email: ………………………………………………

…..……………………………………………………………………………

4. Numer telefonu do szkoły: ………………………………….....

5. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………

……………………..................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. …………………………

Wybrane wypowiedzi internautów na stronie:

http://esanok.pl/2013/sonda-cos-dla-sanoka-nie-tylko-galerie-i-parkingi-film.html

1 Skatepark

2 COS DLA STARSZYCH I NAJMŁODSZYCH COŚ CO BĘDZIE TĘTNIC ŻYCIEM W KAŻDY WEEKEND I NIE TYLKO!

3 … tu musi powstać coś wielkiego na skalę europejską a może nawet światową (!).

4 … niech zrobią tam ten plac zabaw a obok niego też coś co by może dało jakaś nutkę finezji dla tych wszystkich którzy jeżdżą na bmx’ach, rolkach i deskach


5 Jak dla mnie to teren który powinien każdemu służyć i w każdym wieku jeśli obok parku miejskiego (a to największy park w Polsce w centrum miasta) to pomysły są takie (sprawdziły się w innych miastach) : ogród botaniczny, jak już można powiększyć park z tym terenem i by były takie miejsca jak zbiornik wodny kaskadową wraz z kładką, ścianki wspinaczkowe, boisko plażowe, pawilon parkowy z kawiarnią i wypożyczalnią leżaków, tam gdzie amfiteatr byłby z opuszczanym ekranem kinowym itp. By wszystko ładnie się zgrało z parkiem

6 Do 16 parking, a po 16 dla zorganizowanej młodzieży: deski, rowery i inne.
Na skarpie ścianka wspinaczkowa


7 … niech jeden z drugim załatwia jakąś dotacje z UE i faktycznie można by zrobić cos na dużą skale , coś co wyróżni Sanok spośród innych miast i na pewno dobrze mu zrobi

8 … poczytaj sobie w jakich miastach są ogrody botaniczne, kaskady wodne jak to miasto turystyczne to lepiej by zrobić obok parku miejsce wypoczynkowe i rozrywkowe a nie wstawić budynek. To ma być dla wszystkich i w każdym wieku a nie dla jednej grupy, ja się tego trzymam by każdy miał coś dla siebie, dla starszych ludzi ogród botaniczny, dla ludzi średnim wieku kaskda z kładką i mała kawiarenka wraz leżakami i może z małym placem dla dzieci (wyjątek), młodzież boisko plażowe, ścianka wspinaczkowa (może skatepark), pod wieczór tam gdzie amfiteatr zrobić małe kino na świeżym powietrzu itp. I można cos jeszcze innego dodać.

9 JAK NIE CHCESZ NIC W SANOKU TO SIĘ NIE ODZYWAJ TYLKO SIĘ SMIEJESZ Z WSZYSTKIEGO, ZROB LEPSZY PROJEKT MĄDRALO (to co ci wyżej napisałem sprawdza się w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu, Poznaniu, Lublinie i wielu innych

http://www.isanok.pl/aktualnosc/id11826,skatepark-zamiast-parkingu-checi-sa-teraz-trzeba-sie-dogadac

http://www.isanok.pl/blog/id20,skatepark-z-flowparkiem-czyli-projekt-torsan

http://www.youtube.com/watch?v=tQ6IfFiiEPs