Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2013.11.29

Konkurs 8 – Powstanie Styczniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs historyczny pt. Powstanie Styczniowe przeprowadziliśmy w piątek, 10 stycznia 2014 r.

Celam konkursu było:

 • popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym, o bohaterstwie Polaków walczących o niepodległość Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

 

W konkursie udział wzięło 40 uczennic i uczniów ze szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sanockiego.

 

Wyniki ogłoszone będą we czwartek, 16.01.2014 r. o godz. 1200 w lokalu „Sokoła” przy ul. Mickiewicza 13.

 

Uczestnicy

 

Gimnazja

1.

G-1 Sanok

1. Kinga Chmura – nauczyciel-opiekun: mgr Edyta Białowąs

2. Katarzyna Kalemba – nauczyciel-opiekun mgr Irena Gocko

3. Norbert Gocko – nauczyciel-opiekun mgr Irena Gocko
2.

G-2 Sanok

1. Paweł Sokołowski

2. Dominika Kucharska

3. Miłosz Gratkowski

Nauczyciel-opiekun: mgr Zenona Kaleniecka

3.

G-3 Sanok

1. Ernest Albigowski

2. Michał Penar

3. Adam Szczupaczyński

Nauczyciel-opiekun: mgr Dagmara Zulewska

4.

Publiczne Gimnazjum w Bukowsku

1. Diana Chsząszcz

2. Gabriela Wyciszkiewicz

3. Julia Malmur

Nauczyciel-opiekun: mgr Monika Malmur

5.

Gimnazjum w Niebieszczanach

 1. Edyta Błachnio
 2. Natalia Hoksa
 3. Rafał Skoczołek

Nauczyciel-opiekun : mgr Dorota Klecha

6.

ZS Pobiedno - Gimnazjum

Norbert Proćko

Nauczyciel-opiekun: mgr Alicja Kawska

7.

Gimnazjum w Zagórzu

1. Paulina Marchewka

2. Anna Perkołup

3. Artur Śląski

Nauczyciel-opiekun: mgr Maria Wańcowiat, mgr Ewa Rotkiewicz

8.

ZS w Strachocinie – Gimnazjum

Wolanin Krzysztof

Nauczyciel-opiekun: mgr Elżbieta Dobosz

 

Ponadgimnazjalne

1.

ZS Nr 1 w Sanoku

1. Izabela Wróblewska

2. Aleksandra Koczeń

3. Ewa Pytlowana

Nauczyciel-opiekun: mgr Joanna Albigowska

2.

ZS NR 5 w Sanoku 134 623 385

1. Jolanta Bochno

2. Przemysław Mindur

3. Józef Olejko

Nauczyciel-opiekun: mgr Małgorzata Polańska

3.

I LO w Sanoku

1. Michał Michniewicz
2. Mateusz Szerszeń
3. Andrzej Lewicki
Nauczyciel-opiekun: mgr Piotr Kita

4.

II LO w Sanoku:
1) Monika Kozimor
2) Natalia Kocyłowska
3) Michał Sokołowski
Nauczyciel opiekun: mgr Joanna Mogilany
5.

III LO w Sanoku

 1. Klaudia Dutka
 2. Sabina Żółkiewicz

6.

Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2210 Sanok

1. Karolina Borowy

2. Szczepan Gądek

3. Krzysztof Rygiel

4. Dominik Rychliński

Komendant Obwodu Podkarpackiego ZS "Strzelec" ppor. mgr Wacław Borowy

 

 

 

 

 

 

Wyniki szkół gimnazjalnych

1 Kinga Chmura – 22,00 p. – I m - G-1 Sanok - nauczyciel-opiekun: mgr Edyta Białowąs

2 Edyta Błachnio – 21,50 p. – II m – G. Niebieszczany - nauczyciel-opiekun : mgr Dorota Klecha

3 Adam Szczupaczyński – 20,75 p. - III m - G-3 Sanok - nauczyciel-opiekun:

mgr Dagmara Zulewska

4 Natalia Hoksa – 20,50 p. – IV m – G. Niebieszczany

5 Krzysztof Wolanin – 20,00 p. – V m - G. Strachocina - nauczyciel-opiekun: mgr Elżbieta Dobosz

6 Dominika Kucharska – 19,75 p. – VI m - G-2 Sanok - nauczyciel-opiekun: mgr Zenona Kaleniecka

7 Ernest Albigowski – 19,55 – VII m - G-3 Sanok

8. Paulina Marchewka – 18,50 p. – VIII m - G. Zagórz - nauczyciel-opiekun: mgr Maria Wańcowiat

8. Anna Perkołup – 18,50 p. – VIII m - G. Zagórz - nauczyciel-opiekun: mgr Maria Wańcowiat

10. Artur Śląski – 17,75 p. – X m - G. Zagórz - nauczyciel-opiekun: mgr Ewa Rotkiewicz

 

11 Ewa Lutak – XI m - G-4 Sanok

12 Michał Penar – XI m - G-3 Sanok

13 Miłosz Gratkowski – XII m - G-2 Sanok

14 Norbert Długosz – XIII m - G-1 Sanok - nauczyciel-opiekun mgr Irena Gocko
15 Paweł Sokołowski – XIV m - G-2 Sanok

16 Konrad Rybczak – XV - G-4 Sanok

17 Rafał Skoczołek – XVI – G. Niebieszczany

18 Julia Malmur – XVII m – G. Bukowsko

19 Gabriela Wyciszkiewicz - XVII m – G. Bukowsko

20 Norbert Proćko – XIX m - G. Pobiedno - nauczyciel-opiekun: mgr Alicja Kawska

21 Katarzyna Kalemba - XX m - G-1 Sanok - nauczyciel-opiekun mgr Irena Gocko

Diana Chsząszcz - XXI m – G. Bukowsko - nauczyciel-opiekun: mgr Monika Malmur

 

Wyniki szkół ponadgimnazjalnych

1 Mateusz Szerszeń27,75 p. – I m – I LO - nauczyciel-opiekun: mgr Piotr Kita

2 Michał Michniewicz – 25,75 p. – II m – I LO

3 Andrzej Lewicki – 24,25 p. – III m – I LO

4 Klaudia Dutka – 23,75 p. – IV m – III LO – nauczyciel-opiekun: mgr Ewa Bień

5 Sabina Żółkiewicz – 23,25 p. – V m – III LO

6 Monika Kozimor – 20,50 p. – VI m – II LO – nauczyciel-opiekun: mgr Joanna Mogilany

7 Jolanta Bochno – 17,75 p. – VII m - ZS NR 5 - nauczyciel-opiekun: mgr Małgorzata Polańska

8 Natalia Kocyłowska – 17,25 p. – VIII m - II LO

9 Michał Sokołowski – 16,75 p. – IX m – II LO

10 Krzysztof Rygiel – 16,75 p. – IX m – „Strzelec” JS 2210 – Komendant Obwodu Podkarpackiego ZS "Strzelec" ppor. mgr Wacław Borowy

 

11 Józef Olejko – XI m – ZS nr 5

12 Aleksandra Koczeń – XII – ZS nr 1 - nauczyciel-opiekun: mgr Joanna Albigowska

13 Ewa Pytlowana – XII m – ZS nr 1

14 Dominik Rychliński – XIV m – „Strzelec” JS 2210

15 Szczepan Gądek – XV m – „Strzelec” JS 2210

16 Izabela Wróblewska – XV m – ZS nr 1

17 Przemysław Mindur – XVII m – ZS nr 5

18 Karolina Borowy - XVIII m – „Strzelec” JS 2210

 

Gratulacje!

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

pod hasłem:

„POWSTANIE STYCZNIOWE”

 

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

 

2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym, o bohaterstwie Polaków walczących o niepodległość Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

 

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do dnia 2.01.2014 r. (czwartek) na adres: sokol@sokolsanok.pl lub TG „ Sokół, 38-500 Sanok,

ul. Mickiewicza 13 I p.

 

5. Termin:

10.01.2014 r. (piątek) o godz. 11 w „Sali konferencyjnej” (blok A) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 10.45.

 

6. Nagrody: dyplomy (I-VI m.), nagrody rzeczowe (I-III m.), upominki (IV-VI m.).

 

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

 

9. Źródła wiedzy na temat Powstania Styczniowego:

 • wszelkie źródła powszechnie dostępne.

 

10. Uwagi dodatkowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobo-wych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

 

Bronisław Kielar

 

http://esanok.pl/2013/konkurs-towarzystwa-gimnastycznego-sokol-powstanie-styczniowe-ij009.html#comment-210537

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem

„Powstanie Styczniowe”

 

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

 

1.Imiona i nazwiska uczestników:

 

1) ……………………………………………………………………...................

 

 

2) ……………………………………………………………………………………

 

 

 

3) ……………………………………………………………………………………

 

 

3. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………

 

tel. ……………………………e-mail: …………………………….…

 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

 

 

……………………………………………

Podpis nauczyciela

 

 

……………………………….., dn. ………………………………..

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 13, I p.

www.sokolsanok.pl, sokol@sokolsanok.pl

t. 503 319 517

 

 

1889 - 2014

 

 

 

PIEŚŃ POWSTAŃCÓW 1863 r.

 

Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy
I wokół rozebrzmi już broń,

W tę ciemną noc czarną, a czasem pochmurną
Ułani znów siądą na koń.

Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!
Hej, hej, hej, hej!

 

Ułani znów siądą na koń.

Towarzysz popręgi przyciągnie o krzynę,
Przyjaźnie uściśnie ci dłoń,

Skinieniem pożegnasz kochaną dziewczynę,
Roztańczy się pod tobą koń.

Hej, hej ....

 

I razem w ordynku pójdziem do ataku
Za Polskę i honor się bić,

Bo taka natura jest w każdym Polaku:

Bez wolności trudno mu żyć.

Hej, hej ...