Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.07.12

Dzień sanockiego Sokoła – 28.06.2018

Program:

1100 – Odśpiewanie Hymnu Sokolego i Referat okolicznościowy (Ogród Zimowy),

1120 – Wyjście na chodnik i złożenie wiązanki kwiatów pod rzeźbą SOKOŁA ZRYWAJĄCEGO KAJDANY NIEWOLI,

1130 – Turniej strzelecki (Ogród Zimowy) – odpowiedzialni: Andrzej Budzicki, Zdzisław Skrzypczyk,

1140 – Turniej ping-ponga (Ogród Zimowy) – odpowiedzialni: Marek Perschke, Damian Dziewiński,

1200 – Grillowanie i śpiewanie.