Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2023.01.21

Dzień Babci i Dzień Dziadka

W Dzień Babci i Dziadka wracam do lat dziecinnych, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych.

Tak dużo wspomnień, dużo myśli, dużo dobra i szczęścia i wzruszeń, że pokażę tyko 3 zdjęcia.