Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2015.09.11

Ciekawe zdjęcia archiwalne

Zdjęcia z początkowego okresu działalności „Sokoła”:

  1. ~1900 – Lwów – druh Tadeusz Jan Dworski (1871-1959) – dziadek Zdzisława Beksińskiego
  2. 1913 – Gliniany – Pierwszy od lewej druh Tadeusz Jan Dworski
  3. Udział w wysokości 10 zł wniesiony przez druha Tadeusza Jana Dworskiego na budowę Sokolni Związkowej w mieście st. Warszawie, potwierdzony przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
  4. Regulamin dla nabywających udziały na budowę Sokolni w Warszawie ogłoszony przez Związek Sokolstwa Polskiego

Bardzo dziękujemy Panu Robertowi Malinowskiemu za nadesłanie nam zdjęć ze swojego archiwum, w formie elektronicznej.

Prosimy wszystkich, którzy posiadają jakieś materiały dotyczące TG „Sokół”, o kontakt (sokol@sokolsanok.pl lub 503 319 517).

Bronisław Kielar