Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2013.10.15

Budynek „Sokoła” został wydzierżawiony

Budynek „Sokoła” został wydzierżawiony od dnia 1.02.2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2014 r. będzie można wydzierżawić budynek „Sokoła” (Sanok, ul. Mickiewicza 13) , w którym obecnie funkcjonuje Klub „KINO”.

Chętnych do wydzierżawienia budynku, prosimy o złożenie oferty, w której należy podać:

  1. rodzaj planowanej działalności,
  2. wysokość czynszu miesięcznego,
  3. kontakt ze składającym ofertę.

Oferty proszę przesłać na adres: TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok, lub wrzucić do skrzynki pocztowej „Sokoła”, w terminie do 12 grudnia 2013 r.

Zarząd zapozna się z ofertami 12 grudnia 2013 r. o godz. 1700.

Kontakt: sokol@sokolsanok.pl lub 503 319 517

OPIS BUDYNKUSOKOŁA

Budynek „Sokoła” usytuowany w Sanoku przy ul. Mickiewicza 13 na działce nr 543/2 o powierzchni 0,1220 ha, stanowi własność TG „Sokół” w Sanoku. Kw nr KS1S/00075343/2.

Jest to budynek wolnostojący, piętrowy, częściowo podpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej płatwiowo-stolcowej, kryty blachą ocynkowaną.

Budynek konstrukcji murowanej, ściany nośne podłużne, grubość ścian zewnętrznych wynosi na przestrzeni sali kinowej 70 cm, pozostałe ściany zewnętrzne mają grubość 50 cm. Środkowa ściana podłużna posiada grubość 67 cm.

Pomieszczenia piwniczne posiadają powierzchnię 87,12 m2 (46,88 m2 x 2,2 m) + (40,24 m2 x 2 m) (w tym 19,67 m2 pow. komunikacyjna)

Pomieszczenia parteru posiadają powierzchnię 453,97 m2 (w tym 33,97 m2 pow. komunikacyjna)

Ogród Zimowy”: pow. 111 m2 - dobudówka od strony Parku

Razem: 652,09 m2


Pomieszczenia I piętra z oddzielnym wejściem, zajęte przez TG „Sokół”, posiadają powierzchnię 36,73 m2

Kubatura budynku: 4 950 m3

Obecnie, płacony do U. M. podatek od nieruchomości wynosi: 1 214 zł/m-c.

(Wielkości powierzchni uaktualnione w czasie postępowania podatkowego – 14.09.2011 r.)

Bronisław Kielar