Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2015.01.17

Konkurs 14 rozstrzygnięty

W piątek, 8.05.2015 r. w lokalu „Sokoła” odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu 14 na temat

„Józef Piłsudski – 80. rocznica śmierci”

Wyniki

Miejsce – Uczestnik – Szkoła – Punkty – Opiekun

I – Marcin Dydek – G-1 w Sanoku – 23,5 – mgr Edyta Białowąs

II – Dominika Józefek – G-Niebieszczany – 20,0 – mgr Dorota Klecha

III – G-2 – Bogdan Marczak – 19,5 – mgr Adam Wal

IV – Remigiusz Bułdak – G-1 – 18,5 – mgr Edyta Białowąs

V – Martyna Gołda – G-Niebieszczany – 17,5 – mgr Dorota Klecha

VI – G-Niebieszczany – Klaudia Proćko – 15,5 – mgr Dorota Klecha

I – Jakub Przystasz – II LO – 25,5 – mgr Magdalena Dziuban

II – Katarzyna Pogorzelec – II LO – 24,0 – mgr Magdalena Dziuban

III – Elżbieta Chabko – ZS-1 – 23,0 – mgr Joanna Albigowska

IV – Bartosz Burczyk – II LO – 21,5 – mgr Magdalena Dziuban

V – Agnieszka Chaberska – ZS-4 – 21,0 – mgr Agnieszka Jakobik

V – Kamil Ostrowski – ZS-3 – 21,0 – mgr Katarzyna Wronkowicz-Rogos

Gratulujemy dużej wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego!

Miłych wakacji!

W piątek, 24 kwietnia 2015 r. uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych odpowiaali na pytania konkursowe na temat:

„Józef Piłsudski – 80. rocznica śmierci”.


Udział wzięli następujące uczennice i uczniowie:

G-1 – Remigiusz Bułdak, Marcin Dydek – nauczyciel: Edyta Białowąs,

G-2 – Maciej Kosturski – nauczyciel: Daniel Sękowski,

G-2 – Bogdan Marczak, Jakub Wojtowicz – nauczyciel: Adam Wal,

G-Niebieszczany – Martyna Gołda, Dominika Józefek, Klaudia Proćko – nauczyciel: Dorota Klecha,

ZS-1 – Elżbieta Chabko, Adrian Batruch – nauczyciel: Joanna Albigowska,

ZS-3 – Michał Żeliszewski, Kamil Ostrowski – nauczyciel: Katarzyna Wronkowicz - Rogos,

ZS-4 – Agnieszka Haberska, Emilia Hyleńska, Krzysztof Wolanin – nauczyciel: Agnieszka Jakobik,

II LO – Jakub Przystasz, Katarzyna Pogorzelec, Bartosz Burczyk – nauczyciel: .

Gratulujemy dobrych wyników!

Termin ogłoszenia wyników: 8.05.2015 r. godz. 1200 w lokalu „Sokoła”.

Zapraszamy!

Regulamin

Powiatowego Konkursu Historycznego

pod hasłem:

„Józef Piłsudski – 80. rocznica śmierci”

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

- przypomnienie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- popularyzowanie wiedzy historycznej dotyczącej walki o niepodległość Polski,

- kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

- konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,

- tematyka konkursu dotyczy życia i działalności Józefa Piłsudskiego,

- każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),

- formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,

- na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,

- oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do czwartku, 16 kwietnia 2015 r. na adres:

- sokol@sokolsanok.pl lub

- TG „ Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok.

5. Termin: konkurs odbędzie się w piątek, 24.04.2015 r. o godz. 1200

w „Sali konferencyjnej” (blok A) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 11.45.

6. Nagrody:

- dyplomy (I-VI m.),

- nagrody rzeczowe (I-III m.),

- upominki (IV-VI m.).

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Józefa Piłsudskiego:

www.wikipedia.org i inne powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe:

udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Bronisław Kielar

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem:

„Józef Piłsudski – 80. rocznica śmierci”

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1.Imiona i nazwiska uczestników:

……………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………...…

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………..

…..……………………………………………………………………

3. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………

……………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………

Podpis nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne zbiorów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Sanoku,

ul. Kiczury 16, 38-500 Sanok, tel. 1346 32182

Wydawnictwa zwarte

 1. Filozofia czynu : światopogląd Józefa Piłsudskiego / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : „Pelikan”, 1988. SM 45435
 2. Galicyjska działalność wojskowa Piłsudskiego : 1906-1914 : dokumenty / zebrali i oprac. Stefan Arski, Józef Chudek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. SM 13313
 3. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. SM 46074
 4. Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. SM 50199
 5. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1988. SM 45036
 6. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice : „Śląsk”, [1987]. SM 43755
 7. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) / tekst Marek Gałęzowski. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. SM 53198
 8. Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. SM 45174
 9. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. SM 45697
 10. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1980. SM 33537
 11. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 1 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. SM 53011
 12. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 2 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. SM 53012
 13. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 3 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. SM 53013
 14. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 4 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. SM 53014
 15. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 5 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. SM 53015
 16. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. SM 53016
 17. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 8 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. SM 53017
 18. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 9 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. SM 53018
 19. Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego : zmarł 12 maja 1935 / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : „Slavia”, 1988. SM 45623
 20. Przewrót majowy / Andrzej Garlicki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1978. SM 30984
 21. Siwy strzelca strój : rzecz o Józefie Piłsudskim / Zenon Janusz Michalski. - Wyd. 2. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. SM 45599
 22. Strzępy meldunków / Felicjan Sławoj Składkowski ; przedm. opatrzył Andrzej Garlicki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988. SM 45651
 23. Tajemnica Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : „BGW”, 1997. SM 47306
 24. U źródeł obozu belwederskiego / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. SM 31066
 25. W cieniu marszałka Piłsudskiego : szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej / Andrzej Micewski. - Wyd. 2. - Warszawa : „Czytelnik”, 1969. SM 17642

Artykuły

Czarna legenda : Piłsudski w historiografii i piśmiennictwie białoruskim / Eugeniusz Mironowicz // Więź. - 2010, nr 5-6, s. 66-71

Czy Marszałek wielkim Polakiem jest? / Ewa Karabin// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 81-86

Józef Piłsudski - między popularnością a kultem / Piotr Okulewicz.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 18-28

Józefa Piłsudskiego idea federacyjnego związku państw wschodniej Europy (1918-1922) / Zbigniew Zaporowski.// Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 3, s. 99-108

Królom równy? Marszałek i inne kulty epoki / Piotr M. Majewski//Więź. - 2010, nr 5-6, s. 40-46

Książka o Piłsudskim, której nie napiszę / Marcin Kula// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 47-53

Lekarka u boku marszałka : Józef Piłsudski i Eugenia Lewicka / Jarosław Molenda// Mówią Wieki. - 2014, nr 10, s. 64-66

Marszałek uczy demokracji. Myśl Piłsudskiego dzisiaj / Leszek Moczulski// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 27-39

Między sławą a chwałą : literatura dwudziestolecia / Andrzej Zawada.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 42-46

Musiało dojść do przesilenia / Bogusław Kubisz// Pamięć.pl. - 2012, nr 2, s. 20-22

Nieobecny. Ukraińcy wobec Piłsudskiego / Jarosław Hrycak// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 62-65

Niepodległa i Legiony Józefa Piłsudskiego (gra dydaktyczna) / Monika Majdanik.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 7-8

O Conradzie i Piłsudskim / Stefan Zabierowski// Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 33-46

Od uwielbienia do negacji - Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 30-39

Piłsudczycy u władzy / Jacek Piotrowski.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 16-20

Piłsudski w oczach Litwinów / Vytautas Landsbergis// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 60

Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego / Kajetan Hądzelek [i in.].// Lider. - 2009, nr 12, s. 5-6

Siła i bezradność Piłsudskiego / Andrzej Chojnowski ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz, Piotr M. Majewski.// Mówią Wieki. - 2006, nr 5, s. 11-15

Szacunek z wzajemnością : Piłsudski a Żydzi / Szymon Rudnicki// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 72-80

U źródeł polskiej odmiany autorytatyzmu : geneza i kształt "grupy pułkowników" w latach 1926-1935 / Paweł Duber.// Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 3, s. 11-16

Waterloo Piłsudskiego / Antoni Dudek.// Pamięć.pl. - 2012, nr 2, s. 22-23

Wychowawca narodu (wybór fragmentów pism i przemówień Józefa Piłsudskiego - w 70. rocznicę jego śmierci) / Stanisław Mauersberg.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2005, nr 3/4, s. 5-35

Zanim został Komendantem / Andrzej Friszke.// Więź. - 2010, nr 5-6, s. 54-59

Linki

Józef Piłsudski Institute of America.
Kolekcje Archiwalne Online – Kolekcja Archiwum Józefa Piłsudskiego.

http://www.pilsudski.org/archiwa/inwentarz.php?nrar=701&nrzesp=1

Józef Piłsudski - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Strefa edukacyjna

http://archiwa.gov.pl/pl/galeria.html?catid=121&template=archiwa_edu